Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
07:00 02/02/2021

Sáng 31-1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nhân Dân điện tử xin trân trọng giới thiệu Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Phát triển văn hóa và con người Việt Nam
02:08 04/02/2021

Ðại hội XIII của Ðảng đã thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới vô cùng quan trọng của sự nghiệp dựng xây đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta đặt nhiều niềm tin và hy vọng vào chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong tương lai gần là "Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Ðảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên" như đã xác định trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức để "không thể" tham nhũng
02:07 04/02/2021

Ðại hội XIII của Ðảng vừa kết thúc thành công, với nhiều quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Một trong những dấu ấn nổi bật được Trung ương đánh giá rất cao, đồng thời tiếp tục xác định là một đột phá trong nhiệm kỳ mới, đó là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực. Ðể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN đã đề ra 10 nhóm giải pháp đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng PCTN. Trong đó, nhiệm vụ giám sát, kiểm soát quyền lực; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, công khai minh bạch trong hoạt động được cho là các giải pháp hiệu quả, góp phần hoàn thiện thể chế để "không thể" tham nhũng.

Ðổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan đảng
02:05 04/02/2021

Ðại hội XIII của Ðảng đã diễn ra hết sức trang trọng, đúng với tầm vóc quốc gia, tương xứng với vị thế và tiềm lực của một nước Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh. Ðại hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt thực hiện mục tiêu xây dựng quốc gia hùng cường. Ðại hội đã thảo luận, thông qua nội dung cần đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Ðảng từ Trung ương tới cơ sở; xây dựng và thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đôi với làm. Tôi cho rằng nhiệm vụ này là một đòi hỏi của thực tiễn khách quan, nhằm tăng cường hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Việc đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan đảng phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Ðảng toàn diện, bảo đảm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng; chủ động, tích cực thực hiện với q

Thành công Đại hội Đảng của Việt Nam và Lào góp phần duy trì sự ổn định và phát triển của khu vực và thế giới
19:08 02/02/2021

Ngày 2-2, báo chí Lào tiếp tục đưa tin đậm nét về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo chí Lào cũng khẳng định, kết quả Đại hội Đảng của hai nước Việt Nam và Lào, ngoài việc đưa ra các định hướng phát triển chiến lược cho hai nước, còn góp phần duy trì sự ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới.

Báo Lào ca ngợi thành tựu kinh tế, xã hội nổi bật của Việt Nam
19:13 01/02/2021

Ngày 1-2, các báo điện tử lớn của Lào đưa một số tin, bài và ảnh về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các báo đánh giá cao những thành tựu trong nhiều mặt mà Việt Nam đạt được và khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam anh em đã thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự họp báo sau Đại hội
16:37 01/02/2021

Ngay sau khi Đại hội bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dự, phát biểu ý kiến và trả lời báo chí trong buổi họp báo tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì họp báo, để thông báo kết quả Đại hội đến báo chí trong nước và quốc tế.