TIN ÐỌC NHANH

Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Thứ Năm, 17-09-2020, 21:33

UBND thành phố vừa ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10, nhằm cụ thể hóa đối tượng, phương thức, chỉ số, nội dung đánh giá việc giải quyết TTHC, việc tổ chức đánh giá, chấm điểm, công khai và xử lý kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC.

Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC; là căn cứ ưu tiên để xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

PV

Trường công lập đầu tiên có nước uống tại vòi

Ngày 17-9, Sở Xây dựng thành phố phối hợp Công ty cổ phần BOO Thủ Ðức tổ chức lắp đặt ba trụ uống nước tại vòi tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5). Ðây là trường công lập đầu tiên trên địa bàn thành phố có trụ uống nước tại vòi, góp phần đáp ứng cho hơn 1.000 cán bộ, giáo viên, học sinh tiếp cận nước sạch trực tiếp. Công trình này nằm trong Chương trình thí điểm lắp đặt trụ uống nước trên địa bàn thành phố tại các công trình công cộng (công viên, trường học, trụ sở cơ quan nhà nước…). Sau khi thí điểm tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Sở Xây dựng sẽ đánh giá hiệu quả và tiếp tục phối hợp, lắp đặt trụ uống nước tại vòi ở các nơi công cộng. Qua khảo sát, có khoảng 1.200 khu vực đề xuất lắp đặt trụ uống nước tại vòi trên địa bàn thành phố.

PV