Tin đọc nhanh

Giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp

Thứ Năm, 18-06-2020, 20:56

UBND thành phố vừa ban hành quyết định về kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh để thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp (DN) mới thành lập; giảm tỷ lệ DN giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho DN và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Để thực hiện mục tiêu nêu trên, thành phố yêu cầu các sở, ngành, 24 quận, huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển...

D.K

TRAO GIẢI THƯỞNG “NGÒI BÚT TRẺ” NĂM 2020

Ngày 18-6, Ban Thường vụ Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải thưởng “Ngòi bút trẻ” dành cho đoàn viên tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực báo chí năm 2020. Ban Tổ chức giải thưởng đã nhận được 32 hồ sơ của 32 cá nhân từ 12 đơn vị báo chí, cơ quan thông tấn. Hội đồng Bình xét giải thưởng đã tiến hành họp và chọn ra 24 cá nhân xuất sắc để trao giải thưởng. Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh đạt giải thưởng “Ngòi bút trẻ” trong dịp này. Các tác giả đạt giải là những cá nhân đang công tác tại các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương tại thành phố, có nhiều tác phẩm tuyên truyền, định hướng về công tác đoàn, hội, đội, định hướng lối sống trong giới trẻ.

Q.Q

XÁC NHẬN HỒ SƠ TẠM HOÃN NỘP VÀO QUỸ HƯU TRÍ CHO HƠN 210 ĐƠN VỊ

Ngày 18-6, Bảo hiểm Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đã thực hiện xác nhận hồ sơ tạm hoãn nộp vào quỹ hưu trí cho hơn 210 đơn vị với gần 19.000 lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Nghị quyết 02 của HĐND thành phố với số tiền hỗ trợ là 70 tỷ đồng. Dự kiến, số đơn vị và doanh nghiệp được tạm hoãn đóng vào quỹ hưu trí khoảng 2.000 đơn vị với gần 137 nghìn lao động sẽ được cơ quan Bảo hiểm Xã hội tiếp tục giải quyết. Ngoài ra, đến nay đã có 1.946 đơn vị gửi hồ sơ xác nhận hưởng chính sách hỗ trợ cho người lao động, trong đó Bảo hiểm Xã hội đã xác nhận được 1.633 đơn vị với 39.501 lao động.

Q.H