TIN ĐỌC NHANH

Cơ sở lưu trú được tiếp nhận khách mới

Thứ Năm, 02-04-2020, 21:10

Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, đối với các cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch sẽ tiếp tục phục vụ khách đang lưu trú và được tiếp nhận khách mới đến lưu trú tại cơ sở nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đối với các cơ sở lưu trú kinh doanh theo mô hình Homestay, Airbnb; kinh doanh dịch vụ lưu trú theo giờ phải tạm ngưng tiếp nhận khách mới kể từ 0 giờ ngày 1-4 đến hết ngày 15-4. Với khách lưu trú đã nhận trước 0 giờ ngày 1-4, phải thực hiện nghiêm các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

M.H

Kéo dài thí điểm Ban Quản lý an toàn thực phẩm

Ngày 2-4, tin từ Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP Hồ Chí Minh thêm ba năm, kể từ ngày 1-4-2020. Trước đó, thành phố đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thí điểm hoạt động của Ban Quản lý ATTP cho đến khi Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Sở An toàn thực phẩm (hoặc duy trì mô hình Ban Quản lý ATTP). Từ cuối năm 2016, TP Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên của cả nước được thí điểm thành lập Ban Quản lý ATTP đến cuối năm 2019 kết thúc thời gian thí điểm ba năm. Trong thời gian thí điểm, Ban Quản lý ATTP đã phát huy sức mạnh khi tập hợp lực lượng, thống nhất đầu mối trong giải quyết công việc, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính, truyền thông, cấp phép và thanh tra về vệ sinh ATTP.

V.N

Cuối năm, siêu thị tại thành phố không sử dụng túi ni-lông

Đó là mục tiêu của chương trình “Chống rác thải nhựa” mà TP Hồ Chí Minh vừa triển khai. Theo đó, thành phố phấn đấu đến cuối năm nay, toàn bộ các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, nhà sách… phải chuyển sang sử dụng bao bì thân thiện môi trường thay thế túi ni-lông khó hoặc không phân hủy. Đối với trường hợp tiểu thương tại các chợ truyền thống phải giảm sử dụng 50% lượng túi ni-lông khó phân hủy. Để sớm hoàn thành mục tiêu, thành phố giao các quận, huyện xây dựng các mô hình, các điểm thu gom rác thải, sản phẩm nhựa đã qua sử dụng trong cộng đồng để trao đổi lấy quà hoặc các sản phẩm tiêu dùng gắn kết với tuyên truyền thực hiện phân loại rác thải tại nguồn nhằm tăng khả năng tái chế rác thải phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

T. Q