Xây dựng lối sống đẹp, lý tưởng trong thanh niên

Thứ Hai, 04-11-2019, 21:22
Thanh niên thành phố tham quan, tìm hiểu về tác hại của ma túy tại Nhà văn hóa Thanh niên.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng ba triệu thanh niên, chiếm gần 30% dân số của thành phố. Số lượng này sẽ tiếp tục tăng cơ học trong thời gian tới và đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố. Việc tham gia cống hiến tích cực trên các lĩnh vực cũng là cơ hội để thanh niên trui rèn bản lĩnh, chuyên môn nhằm từng bước đảm nhiệm nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố.

Nhiều đóng góp thiết thực

Trong 5 năm qua, thanh niên thành phố tiếp tục tăng về số lượng và đa dạng về thành phần, tiếp tục thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong tham gia xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Nổi bật là các phong trào lớn được Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố triển khai thường xuyên, liên tục như: phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Trong đó, phong trào đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm đầu tư thực hiện. Nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức từ cấp thành phố đến cơ sở, nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo, hiệu quả, nhiều công trình, phần việc cụ thể, gần gũi với đời sống học tập, lao động. Ngoài ra, các hoạt động giáo dục, cổ vũ thanh niên sống đẹp, sống có ích cũng đạt nhiều kết quả tích cực. 5 năm qua, các cấp bộ Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, thanh niên xây dựng thói quen tốt, gương mẫu thực hiện lối sống văn minh, truyền tải rộng rãi đến hội viên, thanh niên và người dân thành phố những thông điệp về sống đẹp, sống có ích.

Công tác tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình thanh niên trên các lĩnh vực, đối tượng được quan tâm thực hiện từ cấp thành phố đến cơ sở. Các cấp hội đã tuyên dương 70.569 thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực (thanh niên sống đẹp, sống có ích, người con hiếu thảo, người tốt việc tốt, thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên tiến bộ, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu…), qua đó đã góp phần xây dựng một lớp thanh niên tiêu biểu, là hình mẫu để hội viên, thanh niên thành phố noi theo.

Về các mô hình thanh niên thành phố lập thân, lập nghiệp, làm giàu, các cấp bộ Hội đã có nhiều giải pháp trong việc tạo nguồn, khai thác, thành lập các quỹ học bổng giúp thanh niên vượt khó học tập, học nghề.

Cùng với thành phố, các sở, ban, ngành, thanh niên cũng đã có sự đóng góp quan trọng, một trong những lực lượng chính tham gia công tác tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị với những phong trào như: xây dựng khu phố, ấp “An toàn - Sạch đẹp - Văn minh - Nghĩa tình”, chương trình “30 phút vì Thành phố xanh - sạch - đẹp”, nhất là cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. 5 năm qua, với sức trẻ xung kích, tình nguyện, thanh niên thành phố đã thực hiện tổng cộng: 4.338 hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, 216 hội thi ý tưởng, sáng kiến bảo vệ môi trường, 6.870 lần tổ chức Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, thu hút gần một triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia; chuyển hóa 798 điểm đen ô nhiễm; trồng 117.210 cây xanh; duy trì 307 đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường.

Kỳ vọng với thanh niên

Đánh giá về những hạn chế trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh cho rằng phương thức tổ chức hoạt động, phong trào của Hội ở một số đơn vị còn thiếu sự đầu tư, dẫn đến sức thu hút đối với thanh niên chưa cao. Ngoài ra, công tác tập hợp thanh niên nhập cư lao động tự do, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên đang sinh hoạt tại các đơn vị ngoài khu vực nhà nước, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ, khu đô thị, khu dân cư, chung cư còn gặp một số khó khăn. Hạn chế này kéo theo tình trạng việc bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền lối sống tích cực đến nhiều đối tượng còn chưa thể hiện được kết quả như mong muốn.

Trong khi đó, chất lượng hoạt động của chi hội tại địa bàn dân cư còn hạn chế. Chất lượng cán bộ Hội các cấp chưa đồng đều; một bộ phận còn thiếu chủ động, sáng tạo, kỹ năng, nghiệp vụ công tác; một số cán bộ Hội chuyên trách còn hạn chế về nhận thức, chưa am hiểu kỹ lưỡng về công tác Hội. Chỉ rõ những nguyên nhân, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cho rằng: các cấp bộ Hội vẫn chậm trễ, thiếu sáng tạo trong việc đúc kết, triển khai các mô hình, giải pháp, phương thức tổ chức hoạt động và tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng, thành phần thanh niên trong tình hình mới; việc nghiên cứu các vấn đề mới xuất hiện ở thanh niên trong bối cảnh hiện nay vẫn chưa được quan tâm nên xảy ra tình trạng “chạy theo” sự việc, xu hướng;...

Trong nhiệm kỳ tới (2019-2024), Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đề ra nhiều chương trình, mục tiêu thiết thực, bám sát các vấn đề, thực tiễn của thành phố. Trong đó tập trung vào việc xây dựng, phát triển thành phố; yêu nước, bản lĩnh, sống đẹp, sống có ích; thanh niên thành phố sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới; hội nhập quốc tế. Hội cũng đề ra các đề án, chương trình trọng tâm như: Xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh niên thành phố; “Môi trường xanh, nếp sống xanh”; “Hành trình của niềm tin”; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên.

Gửi gắm những mục tiêu, nguyện vọng trong thời gian tới với thanh niên thành phố, Tổng Giám đốc Công ty TNHH kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín Nguyễn Văn Được, chia sẻ: “Hiện nay, thanh niên khởi nghiệp còn nhiều hạn chế về kiến thức, kỹ năng quản trị doanh nghiệp và kiến thức pháp luật trong quá trình khởi nghiệp cho nên Hội cần đặc biệt chú trọng đào tạo, hỗ trợ thanh niên các kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kỹ năng và hiểu biết pháp luật nói chung, tài chính kế toán, thuế nói riêng”.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Hội cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào tình nguyện để đóng góp cho xã hội, trong đó chú trọng vấn đề xây dựng môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp. Thành phố có nhiều chương trình nên sự đóng góp, chung sức của thanh niên là rất quan trọng. Hội cần triển khai nhiều chương trình, hoạt động để triển khai cuộc vận động “Nói không với ma túy”, trong đó xây dựng các giải pháp phòng, chống một cách chủ động để thanh niên rời xa ma túy, tạo dựng cho họ lối sống có ích với xã hội, đồng thời Hội chú trọng đến việc xây dựng văn hóa gia đình, giữ gìn cốt cách của gia đình, trong đó có hạnh phúc của thanh niên.

Bài và ảnh: XUÂN PHÚ