Thông báo Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X

Thứ Năm, 04-04-2019, 19:48

Ngày 2-4, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và tổng kết hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X họp ngày 30-3. Hội nghị thống nhất đánh giá bốn nội dung trọng tâm như sau:

1. Về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách của thành phố quý I; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019

Với sự nỗ lực của các ngành, các cấp và lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 324.497 tỷ đồng, tăng 7,64%, tương đương cùng kỳ. Tỷ trọng cơ cấu ngành dịch vụ trong GRDP chiếm 63,1%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 21,5%, khu vực nông nghiệp chiếm 0,6%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 14,7%. Hoạt động thu ngân sách đạt hiệu quả, ước đạt 98.365 tỷ đồng, đạt 24,65% dự toán, tăng 7,18% so với cùng kỳ (cùng kỳ đạt 24,11% dự toán). Tình hình hoạt động đầu tư đạt kết quả khá tích cực, có 8.639 doanh nghiệp (DN) được cấp phép thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 147 nghìn tỷ đồng (tăng 2,4% về số lượng DN và tăng 46% về vốn đăng ký so với cùng kỳ). Đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút được 1,55 tỷ USD (tăng 20,4% so với cùng kỳ). Tổng lượng khách quốc tế đến thành phố đạt hơn 2,2 triệu lượt, tăng 14,1% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 15,6%).

Thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm đột phá thực hiện cải cách hành chính và Nghị quyết 54 của Quốc hội”, hầu hết các sở - ngành, quận - huyện đều tổ chức triển khai mạnh mẽ, với nhiều mô hình, giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và DN.

Bên cạnh những kết quả tích cực và rất có ý nghĩa, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội quý I năm 2019 của thành phố vẫn tồn tại nhiều hạn chế, thách thức mà thành phố đang đối diện và cần tập trung giải quyết để đáp ứng yêu cầu phát triển: Một số ngành dịch vụ trọng yếu của thành phố tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ. Tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào thành phố chưa tương xứng với vị thế và nhu cầu của thành phố. Thu hút đầu tư đạt cao (33% GRDP), nhưng tỷ trọng vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất đạt rất thấp. Tình hình tội phạm mặc dù được kéo giảm nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, phức tạp. Đặc biệt gần đây ngành công an triệt phá một số tổ chức vận chuyển, mua bán ma túy với quy mô rất lớn. Xuất hiện nguy cơ thành phố trở thành điểm trung chuyển, tiêu thụ ma túy xuyên quốc gia.

2. Về rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, triển vọng đến năm 2020 và bảy Chương trình đột phá

2.1 Về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X có 13 chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế - xã hội, qua rà soát có thể thấy, nếu nỗ lực phấn đấu có thể hoàn thành 11 trên tổng số 13 chỉ tiêu vào cuối nhiệm kỳ. Trong đó, sáu chỉ tiêu vượt và năm chỉ tiêu đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. Chỉ tiêu sản phẩm nội địa bình quân đầu người (GRDP/người) không đạt, nguyên nhân là do khi xây dựng chỉ tiêu đã không tính tới việc dân số sẽ tăng một triệu người sau 5 năm. Chỉ tiêu về năng lực quản lý của bộ máy chính quyền thể hiện qua ba chỉ số thuộc tốp năm tỉnh, thành phố tốt nhất cả nước (chỉ số cạnh tranh địa phương - PCI, chỉ số hiệu quả quản trị công - PAPI và chỉ số cải cách quản trị công - PAR-index) nhiều khả năng sẽ không hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ.

Trong thời gian tới, cần quyết liệt thực hiện đột phá trong cải cách hành chính và chính quyền điện tử để tiến tới gần hơn các chỉ tiêu này (chỉ số cạnh tranh địa phương của thành phố năm 2015 đứng thứ 6 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố, năm 2016, 2017 đứng thứ 8 trong tổng số 63, năm 2018 đứng thứ 10 trong tổng số 63 - tụt hạng).

2.2 Về thực hiện bảy Chương trình đột phá

Sau hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng bộ thành phố (tháng 7-2018) Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp tục chỉ đạo, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã triển khai nhiều biện pháp để tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu của bảy Chương trình đột phá và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

3. Về một số công việc trọng tâm trong năm 2019

- Tiếp tục khơi dậy và phát huy hơn nữa truyền thống, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo không khí thi đua, phong trào lao động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để phát huy sáng kiến, cải tiến trong thực thi công việc. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” tạo sự chuyển biến rõ rệt để cải thiện hình ảnh của thành phố.

- Tập trung thực hiện 19 nội dung giám sát lĩnh vực kinh tế - xã hội và việc thực hiện Chương trình giám sát, thanh tra, kiểm tra cấp thành phố năm 2019 đã được Ban Thường vụ Thành ủy kết luận (Kết luận số 417-KL/TU ngày 19 tháng 2 năm 2019 và Thông báo số 3150-TB/TU ngày 29 tháng 3 năm 2019). Căn cứ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, định kỳ ba tháng, thực hiện cập nhật dữ liệu điện tử để công khai thông tin về kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra bằng hình thức thích hợp, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện của toàn hệ thống chính trị.

- Tiếp tục tăng cường thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy tại các cơ quan, đơn vị nhằm kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị chưa thực hiện tốt.

- Tìm kiếm những giải pháp và thay đổi cách tiếp cận để thu hút các nhà đầu tư lớn đầu tư vào thành phố. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ thông qua tiếp tục tổ chức các hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp thành phố sản xuất các sản phẩm hỗ trợ và các công ty lớn của các quốc gia như Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Hàn Quốc, Mỹ... để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư về lợi ích của việc phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh.

- Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học để tìm kiếm các giải pháp mới phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2030.

- Về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội năm 2019:

Quyết liệt triển khai thực hiện 11 nội dung đã được HĐND thành phố thông qua vào năm 2018.

Năm 2019, các ngành, các cấp tiếp tục triển khai các nội dung còn lại theo Kế hoạch số 8127-KH/UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố, trong đó tập trung nghiên cứu đề xuất Quốc hội xem xét tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia ngân sách hợp lý để tạo điều kiện cho thành phố phát triển nhanh, bền vững giai đoạn 2021 - 2030. Nghiên cứu và đề xuất phương án khả thi tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng rượu, bia trên địa bàn thành phố.

Xây dựng cơ chế, chính sách bổ sung, điều chỉnh trình HĐND thành phố để triển khai thực hiện bồi thường, tái định cư cho một số người dân liên quan đến xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao thành phố.

Tổ chức thi tuyển công chức thành phố, kể cả ở khối đảng, đoàn thể để bổ sung nhân sự vào các vị trí việc làm cần nâng cao chất lượng và thay thế.

Phát huy vai trò báo chí TP Hồ Chí Minh để thông tin đầy đủ, kịp thời, có tính xây dựng về phát triển của thành phố và cả nước, phản ánh được tiếng nói của nhân dân trong việc chống tham nhũng, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

4. Về kế hoạch chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI

Để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thành lập các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã cho ý kiến về kế hoạch hoạt động của từng tiểu ban, xác định những nội dung công việc chủ yếu và tiến độ thời gian để hoàn thành. Các tiểu ban phải chủ động triển khai hiệu quả các nội dung công việc đã xác định, góp phần chuẩn bị chu đáo Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI sắp tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đề cao ý thức trách nhiệm chính trị, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân và trong toàn hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu.