Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp

Thứ Hai, 17-06-2019, 23:03
Sản xuất tập vở học sinh tại một hợp tác xã ở quận 6.

Trong năm 2018 vừa qua, hoạt động kinh tế nói chung của quận 6 có khởi sắc nhưng vẫn còn khá nhiều hạn chế. Vì vậy, trong năm nay quận sẽ tập trung triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) với các ngành nghề chủ lực như thương mại, dịch vụ, du lịch…

Theo UBND quận 6, thời gian qua, quận tập trung hỗ trợ việc cải tạo, sửa chữa mặt bằng, cửa hàng kinh doanh cũng như thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ ở các khu chuyên doanh, tuyến đường trọng điểm về hoạt động thương mại, dịch vụ. Hiện quận đã hình thành được khoảng 10 tuyến đường trọng điểm về hoạt động kinh tế. Quận cũng phối hợp Sở Du lịch thành phố khảo sát năm điểm du lịch tiềm năng để xây dựng các điểm đến phục vụ tham quan, du lịch; phát hành ấn phẩm du lịch quận 6 để giới thiệu và quảng bá các điểm đến trên địa bàn… Đến nay, doanh thu các ngành thương mại và dịch vụ chiếm gần 89,4% tổng giá trị hoạt động kinh tế trên địa bàn quận. Tổng doanh thu hàng hóa và dịch vụ năm 2018 vượt hơn 1% so với kế hoạch đề ra, tăng 23,25% so với năm 2017; giá trị sản xuất các ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cũng vượt kế hoạch, tăng hơn 8%...

Tuy vậy, quá trình phát triển kinh tế quận 6 nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế, trở ngại. Theo Phó Chủ tịch UBND quận Lê Thị Thanh Thảo, do phần lớn DN trên địa bàn là những DN nhỏ, siêu nhỏ và các chi nhánh của các DN mới thành lập; ngành nghề kinh doanh là những ngành nghề truyền thống, có giá trị gia tăng thấp. Hơn nữa, số lượng hộ kinh doanh của quận cũng rất lớn, gần 13.700 hộ, trong đó có hơn 5.000 tiểu thương buôn bán ở các chợ. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của quận chỉ mới hình thành và đang được hoàn thiện ở một số khu vực cho nên chưa hấp dẫn các nhà đầu tư, DN lớn. Ngoài ra, dù đầu tư nâng cấp bước đầu và triển khai kinh doanh nhưng phần lớn các hộ kinh doanh trên các tuyến đường kinh tế trọng điểm có vốn đầu tư ít dẫn đến hạn chế trong việc chuyển đổi, phát triển kinh doanh sang các ngành nghề thương mại, dịch vụ… có giá trị gia tăng cao.

Từ thực tế đó, trong năm 2019, UBND quận 6 sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả việc triển khai các giải pháp phát triển các ngành dịch vụ có chất lượng cao, “nâng chất” các tuyến đường, khu chuyên doanh hiện có và hình thành các tuyến đường thương mại - dịch vụ mới. UBND quận triển khai một kế hoạch riêng để hỗ trợ và phát triển DN trên địa bàn trong năm 2019. Trong đó, tập trung vận động các hộ kinh doanh có sử dụng từ 10 lao động trở lên (đối tượng bắt buộc phải chuyển đổi mô hình DN theo quy định); hộ kinh doanh có mức thuế khoán từ 100 triệu đồng/năm, các hộ có sử dụng hóa đơn mua bán hàng hóa (đối tượng tập trung vận động chuyển đổi mô hình DN); hộ kinh doanh ngành nghề có điều kiện hoặc có nhu cầu chuyển đổi sang mô hình DN; các hộ kinh doanh đang hoạt động thuộc các ngành nghề có chính sách hỗ trợ phát triển của thành phố… chuyển đổi sang mô hình DN. Bên cạnh đó, tăng cường phổ biến, tuyên truyền về những thuận lợi, tiềm năng phát triển khi chuyển sang hoạt động theo hình thức DN đến các hộ kinh doanh trên địa bàn quận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của DN nhỏ và vừa bằng nhiều hình thức khác nhau; tổ chức hội thi tìm hiểu về Luật DN, Luật Đầu tư, Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa… và các quy định pháp luật có liên quan đến DN, hộ kinh doanh trên địa bàn; hướng dẫn các chính sách về thuế cho DN, hộ kinh doanh cá thể tham gia vào quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động; tích cực hướng dẫn các hộ kinh doanh đã chuyển đổi thành công DN việc kê khai thuế để được miễn, giảm thuế, báo cáo thuế theo quy định tại Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa…

Trưởng phòng Kinh tế quận 6 Đoàn Quang Luân cho rằng: Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan của quận cần tăng cường hơn nữa các lớp tập huấn về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho các DN, hộ kinh doanh sau khi thành lập; đẩy mạnh tổ chức các chương trình kết nối ngân hàng - DN, hộ kinh doanh, các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, phiên chợ giới thiệu sản phẩm… Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, ứng dụng tin học vào việc giải quyết thủ tục hành chính, khuyến khích và hỗ trợ DN đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ.

Bài và ảnh: HOÀNG LIÊM