Tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Thứ Hai, 08-07-2019, 20:28
TP Hồ Chí Minh dồn sức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển nhanh và bền vững hơn. Trong ảnh: Một góc TP Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: TÙNG QUANG

Năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TP Hồ Chí Minh. Việc thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm là cơ sở để thành phố hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020)… Chính vì thế, thành phố đang dồn sức triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019...

Ngay từ đầu năm, thành phố đã tập trung thực hiện chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”. Theo đó, thành phố công bố thời hạn giải quyết hồ sơ tại các sở, ngành và hoàn tất công tác chuẩn bị để công bố thời hạn giải quyết hồ sơ tại Văn phòng UBND thành phố trong tháng 7-2019; phân tích, đề ra giải pháp khắc phục các hạn chế, cải thiện các chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018; triển khai nhân rộng năm mô hình và giới thiệu 251 mô hình về sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về công tác CCHC. Triển khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị T.Ư 6, khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội, trong sáu tháng đầu năm, thành phố đã chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức cơ bản bảo đảm mức chi phí sinh hoạt tại một đô thị lớn. Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giao quyền tự chủ, xã hội hóa ở một số lĩnh vực. Thành phố đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị định phân cấp một số lĩnh vực cho thành phố theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp soạn dự thảo quy định cơ chế phối hợp giữa thành phố và các bộ, ngành trong rà soát việc sắp xếp, xử lý nhà, đất công do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn thành phố theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Đề án xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh được thực hiện đúng tiến độ. Kho dữ liệu dùng chung của thành phố (giai đoạn 1) đã hoạt động tại Công viên phần mềm Quang Trung trên cơ sở tích hợp các dữ liệu hiện có của các sở, ngành về khiếu nại tố cáo, đường dây nóng, đăng ký doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, người nộp thuế, lao động nước ngoài, đất đai…, bước đầu trích xuất, khai thác Kho dữ liệu chung của thành phố phục vụ công tác điều hành. Trung tâm điều hành đô thị thông minh đã ra mắt giai đoạn 1, đang tiến hành thủ tục đầu tư theo quy định để xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh hoàn chỉnh tại trụ sở UBND thành phố…

Từ những kết quả đạt được trong CCHC, thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 đã trở thành động lực thúc đẩy thành phố thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sáu tháng đầu năm 2019, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 611.525 tỷ đồng, tăng 7,86%, tương đương cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực dịch vụ tăng 8,06%, cao hơn cùng kỳ; ngành công nghiệp tăng 8,58% so cùng kỳ. Thu ngân sách 193.310 tỷ đồng, đạt 48,43% dự toán, tăng 7,04% so cùng kỳ năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,2%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 19,6 tỷ USD, tăng 9,2% so cùng kỳ 2018. Hoạt động hỗ trợ phát triển nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực có hiệu quả, đã cấp phép cho 43 dự án với tổng số vốn hơn 2.600 tỷ đồng đầu tư sản xuất các sản phẩm thuộc danh mục “nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của thành phố giai đoạn 2018 - 2020”.

Phong trào “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục huy động hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ cho năm huyện ngoại thành. Đến tháng 6-2019, theo tiêu chí cấp xã, thành phố đạt 17,2 tiêu chí/xã, tăng 1,8 tiêu chí so với cuối năm 2018.

Sáu tháng qua, trên địa bàn thành phố có 21.618 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng vốn đăng ký 342.565 tỷ đồng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đạt kết quả đáng trân trọng khi thu hút được vốn đầu tư 3,21 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018.

Thực hiện cuộc vận động “Người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, thành phố đã xóa 79 điểm phát sinh rác thải tự phát. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai bảo đảm kế hoạch đề ra. Thành phố thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 hỗ trợ đối tượng chính sách có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em,… Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Tuy vậy, thành phố vẫn đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Giá trị doanh thu ngành xây dựng giảm sâu so với cùng kỳ 2018. Hoạt động sản xuất một số ngành công nghiệp có chỉ số giảm so với cùng kỳ năm ngoái như: sản xuất, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa… Bốn ngành công nghiệp trọng yếu có mức tăng trưởng thấp hơn tăng trưởng chung toàn ngành. Tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh. Nhiều công trình trọng điểm đang gặp khó khăn về công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Tình hình tội phạm mặc dù được kéo giảm nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, nhất là tội phạm ma túy…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương của thành phố cần có nhiều giải pháp hiệu quả hơn nữa nhằm tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ hơn. Thành phố cần tập trung giải quyết những điểm nghẽn của thành phố như công tác quy hoạch không theo kịp xu hướng phát triển; yếu kém trong giải quyết ùn tắc giao thông, trong quản lý xây dựng… Tiếp tục đột phá trong công tác CCHC và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào thành phố, đặc biệt đẩy mạnh xúc tiến mời gọi đầu tư vào dự án thuộc bảy chương trình đột phá, bốn ngành công nghiệp trọng yếu, chín lĩnh vực dịch vụ ưu tiên của thành phố, các dự án thuộc Đề án đô thị thông minh…

Cùng với đó, tăng cường chỉ đạo công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Chú trọng công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách nhà nước; tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư công của các quận, huyện phấn đấu ít nhất đạt 95%... Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện cần khắc phục tình trạng yếu kém trong quản lý xây dựng, không được để xảy ra vi phạm trong xây dựng.

LINH NGUYỄN