Tăng sức sống cho kinh tế tập thể

Thứ Năm, 26-09-2019, 20:56
Chăm sóc rau mầm ở Hợp tác xã nông nghiệp Tân Ðức (quận 9).

Sau hơn 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành T.Ư khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT), loại hình kinh tế này ở TP Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội của thành phố.

Nhiều bước phát triển đáng kể

Là đơn vị KTTT đầu tiên của huyện Hóc Môn hoạt động ở lĩnh vực vệ sinh môi trường, Hợp tác xã (HTX) Bảo Tín gặp không ít khó khăn trong hai năm đầu thành lập do nhiều người không chịu vào HTX, không có văn phòng làm việc, chưa có kinh nghiệm quản lý, không có nhân sự làm công tác điều hành… Tuy vậy, mọi khó khăn đã được khắc phục dần, sau mười năm ra đời, HTX Bảo Tín đã đạt được nhiều bước tiến đáng khích lệ. Giám đốc HTX Bảo Tín Lý Văn Hòa cho biết: Từ 11 người thu gom rác ban đầu, đến nay HTX đã có 105 công nhân, làm nhiệm vụ thu gom rác cho hơn 41 nghìn hộ dân và 692 cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, đơn vị hành chính… ở nhiều xã thuộc huyện Hóc Môn với khối lượng rác thu gom khoảng 60 tấn/ngày. Ðặc biệt, HTX đã phối hợp UBND các xã vận động tất cả các hộ dân đăng ký đổ rác đúng nơi quy định. Ở lĩnh vực nông nghiệp, HTX Nông nghiệp Phước An (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh) cũng đạt được những kết quả đáng mừng. Sau 13 năm ra đời và hoạt động, từ 15 xã viên ban đầu, hiện HTX đã có 62 thành viên góp vốn và 65 thành viên liên kết sản xuất với diện tích sản xuất rau an toàn VietGAP khoảng 30 ha. Sản phẩm của HTX đã được phân phối ở các hệ thống siêu thị và nhiều bệnh viện, trường học… Năm 2018, lợi nhuận sau thuế của HTX đạt hơn 1,56 tỷ đồng, dự kiến năm nay sẽ đạt khoảng 1,6 tỷ đồng. Ngoài tạo việc làm cho 50 lao động trực tiếp với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng, HTX còn tạo ra việc làm cho nhiều người lao động nhàn rỗi ở địa phương...

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, sau 15 năm, số HTX đã tăng thêm 69 HTX, hiện có 91 HTX đang hoạt động. Quy mô vốn bình quân của các HTX đã tăng từ mức gần 1,428 tỷ đồng/HTX (năm 2004) lên mức 3,425 tỷ đồng/HTX trong năm 2019; doanh thu bình quân của các HTX cũng tăng từ mức hơn 297 triệu đồng lên 5,843 tỷ đồng/HTX/năm; lợi nhuận bình quân tăng từ 66,4 triệu đồng lên 542 triệu đồng/HTX/năm. Thu nhập bình quân của thành viên HTX trong năm 2019 (chỉ tính thu nhập phát sinh qua giao dịch với HTX) đạt mức 60 triệu đồng/năm. Hiện, chỉ có hai HTX hoạt động yếu, còn số HTX hoạt động tốt và khá chiếm 72,5%. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, khu vực KTTT đã có bước củng cố, phát triển tích cực. Tính đến hết năm 2018, số tổ hợp tác trên địa bàn thành phố tăng từ 1.109 lên 2.097 tổ; còn đến nay số HTX tăng từ 341 lên 637 HTX, trong đó có 546 HTX đang hoạt động, tổng số thành viên HTX từ 38.156 đã tăng lên 58.654 người, số HTX phát triển mới đều tăng qua từng năm… Khu vực KTTT đã góp phần tạo việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho thành viên, phát triển thêm các hoạt động kinh tế, góp phần phát triển đời sống văn hóa và tăng cường đoàn kết cộng đồng, cải thiện an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Ðẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ

Ðể thành phần KTTT ở thành phố được phát triển thuận lợi, mạnh mẽ hơn nữa, theo đồng chí Lê Thanh Liêm, trong giai đoạn 2021-2030, thành phố sẽ tập trung xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới, HTX tập trung làm các dịch vụ đầu vào, đầu ra phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của thành viên trên cơ sở bảo đảm quyền tự chủ cho thành viên. Trong đó, thành phố đặt mục tiêu sẽ phát triển mới 300 HTX, năm liên hiệp HTX; tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế HTX đạt 7%/năm; KTTT sẽ chiếm 0,6% GRDP của thành phố; thu hút thêm 30 nghìn lao động; tỷ lệ cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo có trình độ đại học, cao đẳng đạt hơn 60%. Ðể thực hiện mục tiêu nêu trên, thành phố sẽ thực hiện một số giải pháp như tăng nguồn vốn của Quỹ trợ vốn thành viên HTX thành phố, phấn đấu đến năm 2030 quỹ này có nguồn vốn hoạt động đạt xấp xỉ 2.000 tỷ đồng. Ðồng thời, các đơn vị và cơ quan liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để các HTX được hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách vay tín chấp… Bên cạnh đó, hằng năm thành phố sẽ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, kiến thức pháp lý… cho cán bộ HTX; tăng cường các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại; tăng cường hỗ trợ ứng dụng, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ, hoạt động tuyên truyền và vận động phát triển HTX…

Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị các cấp, các ngành và đơn vị liên quan cần phân tích, đánh giá lại đầy đủ hơn hoạt động KTTT, để từ đó chung sức, chung lòng hỗ trợ cho KTTT phát triển tốt hơn nữa. Bên cạnh đó, cần nhân rộng những mô hình KTTT hoạt động hiệu quả. Các cơ quan chức năng liên quan cần nhanh chóng hoàn thiện các chính sách về đất đai, vốn, khoa học - công nghệ… để hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động KTTT, nhất là quỹ đất và vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh của các HTX. Cần sớm có chiến lược, đề án hình thành các HTX kiểu mới ở các lĩnh vực kinh tế. Ðồng thời, có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để các HTX (nhất là các HTX kiểu mới ở các lĩnh vực nông nghiệp, quản lý chợ, vận tải công cộng, môi trường, nhà ở, dịch vụ) phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: HOÀNG LIÊM