Sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống

Thứ Hai, 19-10-2020, 20:21
Một góc TP Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nhiều chỉ tiêu quan trọng nhằm tạo bước đột phá cho sự phát triển của thành phố trong 5 năm tới. Việc sớm đưa Nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống sẽ tạo điều kiện cho thành  phố  đạt được những kết quả khả quan, đúng với kỳ vọng của người dân thành phố và cả nước.

Báo cáo chính trị Đại hội xác định rõ mục tiêu phát triển của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, giai đoạn 2020 - 2025, TP Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành “đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 đến 9.000 USD”. Đây là mục tiêu mang nhiều thách thức cho thành phố, nhưng hoàn toàn có thể đạt được nếu thành phố quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp. Theo đó, hướng đến “đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại”, trước hết TP Hồ Chí Minh phải tiếp tục thực hiện việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC), cải cách môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư. Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, trong những năm qua, chính quyền thành phố luôn quan tâm đến công tác CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh và môi trường đầu tư. Các hoạt động của cơ quan nhà nước với mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN) có nhiều đổi mới, cải cách đột phá; môi trường kinh doanh được cải thiện, kinh tế tăng trưởng khá và ổn định; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công tăng dần qua từng năm. Tuy nhiên, các chỉ số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của một thành phố lớn, là đầu tàu kinh tế của cả nước. Năng lực cạnh tranh có chuyển biến nhưng chưa thật sự mạnh mẽ và nổi bật. Số lượng thủ tục hành chính được cung cấp và sử dụng theo hình thức dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4 so với số thủ tục hành chính được công bố chưa nhiều; kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân và DN tuy có cao nhưng vẫn còn một bộ phận người dân chưa hài lòng đối với chính quyền thành phố. Ông Huỳnh Thanh Nhân cho biết: Trong giai đoạn 2020 - 2025, để khắc phục những tồn tại nêu trên, thành phố sẽ tập trung định lượng hiệu quả của công tác CCHC, sự phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố. Xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC và đề ra các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC. Đồng thời, thành phố phải kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp tự hoàn thiện để có các bước cải thiện rõ nét hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố theo hướng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; tập trung xây dựng Chương trình chuyển đổi số nhằm phát triển chính quyền số, kinh tế số; lấy người dân, DN và tổ chức là trung tâm để hoàn thiện các dịch vụ hành chính công theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả và tiện lợi…

Trong các nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP Hồ Chí Minh chú trọng đến việc phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động. Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển nhanh các ngành kinh tế chủ lực có giá trị gia tăng cao; ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát huy vai trò Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố; phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh; thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết: Thành phố tập trung quy hoạch, đầu tư phát triển các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại, quy hoạch hạ tầng dịch vụ. Triển khai thực hiện Đề án phát triển TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, Kế hoạch phát triển ngành logistics giai đoạn 2020 - 2030. Song song đó, TP Hồ Chí Minh sẽ chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng khuyến khích sản xuất và xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao và xuất khẩu phần mềm, sản phẩm nội dung số, đồng thời, phát triển du lịch kết hợp phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, bên cạnh đẩy mạnh hợp tác du lịch với 13 tỉnh, thành phố  vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ. Cùng với đó, thành phố chú trọng phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững. Công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ được quan tâm nhiều hơn nhằm phát huy vai trò trung tâm giáo dục - đào tạo của cả nước. Thành phố sẽ hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt, chuẩn hóa, hiện đại và hội nhập quốc tế. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ thành phố, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, với tiềm năng, lợi thế không nơi nào có được “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, hội tụ khá đầy đủ các yếu tố tạo động lực phát triển, TP Hồ Chí Minh sẽ sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, hoàn toàn có khả năng đạt được các mục tiêu đề ra, đặc biệt là với tinh thần “cả nước vì thành phố, thành phố vì cả nước” và sự nỗ lực phấn đấu, khát vọng phát triển vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh. Thủ tướng tin tưởng Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ mới sẽ phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tích, kết quả cũng như khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục xây dựng TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vai trò là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ, văn hóa xã hội của cả nước, là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và đầu tàu kinh tế của cả nước, góp phần quan trọng đưa đất nước vững bước tiến lên. 

LINH NGUYỄN