Nhiều vấn đề đặt ra trong chi trả thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức

Thứ Hai, 11-03-2019, 22:20
Cán bộ, công chức UBND quận 3 giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân. Ảnh: Thế Anh

Từ cuối năm 2018, cán bộ, công chức, viên chức ở thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu được đánh giá, xếp loại hằng quý làm cơ sở hưởng thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03 của HÐND thành phố (thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh).

Do là lần đầu thực hiện, cho nên các đơn vị lúng túng trước nhiều vướng mắc phát sinh về đối tượng hưởng, cách đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Về đối tượng, Nghị quyết số 03 của HÐND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đề cập chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Trong khi đó, đối với người làm việc theo diện Hợp đồng 68 (Nghị định 68/2000) thì chi thu nhập tăng thêm theo sự "chia sẻ" từ nguồn thu nhập tăng thêm của đơn vị. Những người làm việc theo hợp đồng khác như hợp đồng lao động, hợp đồng tạm tuyển, hợp đồng khoán… lại không thuộc đối tượng được chi thu nhập tăng thêm. Chủ tịch UBND quận 3 Võ Khắc Thái cho biết, quận có hơn 3.300 cán bộ, công chức, viên chức và 437 người làm việc theo diện Hợp đồng 68. Thu nhập tăng thêm của 437 người này và 12 cộng tác viên trật tự đô thị không có hệ số rõ ràng trong Nghị quyết số 03 mà chỉ theo sự "chia sẻ" tùy tâm của tập thể. Vì thế, quận đã yêu cầu các đơn vị lấy từ nguồn thu nhập tăng thêm của tập thể đơn vị để chi thêm cho diện này.

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, có gần 27.600 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó có gần 17.400 cán bộ, viên chức và có đến gần 10.200 là người làm việc theo Hợp đồng 68 và hợp đồng tạm tuyển. Bà Ðinh Thị Liễu, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính (Sở Y tế) cho biết, nhiều đơn vị có hợp đồng lao động chiếm tỷ lệ cao như Bệnh viện Nhi thành phố có 1.032 người làm việc theo diện hợp đồng trong tổng số 1.068 cán bộ, viên chức, người lao động (chiếm 94%); Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 có 274 trong số 391 người (70%), Trung tâm Pháp y thành phố có 30 trong số 48 người (chiếm 63%) là lao động hợp đồng. Theo bà Ðinh Thị Liễu, viên chức hay người làm việc theo diện hợp đồng thì đều có thời gian làm việc như nhau, cùng góp sức chung vào hoạt động của đơn vị. Thế nhưng, theo Nghị quyết số 03, người làm việc theo diện hợp đồng không được hưởng thu nhập tăng thêm một cách rõ ràng, khiến người lao động tâm tư.

Ðể được hưởng thu nhập tăng thêm, cán bộ, công chức, viên chức phải đạt mức "hoàn thành tốt nhiệm vụ", "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Người "hoàn thành nhiệm vụ", hoặc "không hoàn thành nhiệm vụ" thì không được hưởng thu nhập tăng thêm. Việc đánh giá được thực hiện hằng quý và kết quả đánh giá là căn cứ để thực hiện chính sách tăng thu nhập hằng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả hoàn thành công tác là thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại và chỉ những người làm tốt, làm xuất sắc nhiệm vụ mới được hưởng thu nhập tăng thêm, nhằm khuyến khích lao động sáng tạo, hiệu quả và ghi nhận, trả công xứng đáng với công sức người thật sự làm được việc.

Thế nhưng, khi thực hiện, nhiều đơn vị đã xếp loại hầu hết cán bộ, công chức, viên chức vào mức "hoàn thành tốt nhiệm vụ" và "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Sở Công thương thành phố có 134 người được đánh giá trong quý III-2018 và tất cả đạt mức "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", không có ai ở mức "hoàn thành nhiệm vụ" và "không hoàn thành nhiệm vụ". Tại Trung tâm Thể dục thể thao Yết Kiêu (Sở Văn hóa và Thể thao thành phố), quý II-2018 toàn bộ 14 người được xếp "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", quý III-2018, cũng có 100% ở mức tốt và xuất sắc. Lý giải việc hầu hết cán bộ, công chức, viên chức được xếp vào mức "xuất sắc" và "tốt", các đơn vị cho rằng, bảng điểm đưa ra để chấm, mức xuất sắc 80 đến 100 điểm là quá rộng, và dù chấm kiểu gì cũng dễ "khó thoát" mức xuất sắc. Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Văn Hát (quận 9) Nguyễn Thị Thu Hương đề nghị, thang điểm mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên từ 90 đến 100 điểm, còn 80 đến 90 điểm là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm, một số đơn vị chưa xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại chi tiết, phù hợp thực tiễn hoạt động của cơ quan, đơn vị cho nên việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức còn mang tính hình thức, cào bằng nhằm mục đích. giải quyết thu nhập tăng thêm là chính. Sở đang nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố sớm có hướng dẫn cụ thể việc đánh giá, phân loại hiệu quả công việc để chi thu nhập tăng thêm một cách chuẩn xác, công bằng hơn. Ðược biết thành phố Hồ Chí Minh dự toán nguồn chi thu nhập tăng thêm năm 2018 của các cấp là hơn 3.200 tỷ đồng, năm 2019 khoảng 7.236 tỷ đồng.

PHƯƠNG BẢO