Nhiều kết quả tích cực từ cơ chế ủy quyền

Thứ Hai, 23-09-2019, 21:54
Người dân và doanh nghiệp làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa Văn phòng UBND quận 12.

Sau hơn nửa năm triển khai thực hiện Ðề án ủy quyền cho các sở, ngành, quận, huyện thực hiện 85 nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố trên bốn nhóm lĩnh vực, nhiều nhóm công việc đã được rút ngắn thời gian giải quyết. Việc triển khai thực hiện đề án này giúp tiết kiệm chi phí của chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước và người dân, doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Lê Minh Tấn cho biết: Ở lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, thời gian giải quyết, xử lý hồ sơ của quy trình công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục đã giảm xuống còn 12 ngày so với 20 ngày của quy trình cũ. Còn với việc tiếp các đoàn khách nước ngoài thì Sở chủ động hơn trong việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ các đoàn khách đến làm việc, gặp gỡ, tìm hiểu, trao đổi các vấn đề liên quan lĩnh vực ngành; thời gian rút ngắn được 10 ngày so với quy định trước đây là 20 ngày…

Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Trần Phú Lữ cho biết: Nhờ được ủy quyền, UBND huyện đã phát huy được tính chủ động trong công tác lãnh đạo, điều hành tại địa phương; nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức. Thời gian thực hiện nhiệm vụ được rút ngắn, kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện như nâng lương, bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Cụ thể, thời gian thẩm định để nâng lương trước niên hạn có thể rút ngắn từ 30 ngày còn 15 ngày; rút ngắn thời gian giải quyết việc bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thôi việc, nghỉ hưu từ 30 ngày xuống còn 15 ngày… Tương tự, theo Phó Chủ tịch UBND quận 3 Trần Quang Bá, việc ủy quyền, giao việc về cơ sở đã tạo được sự thuận lợi đối với người dân và doanh nghiệp; nhiều công việc trước đây phải trình UBND thành phố quyết định thì nay quận có thể chủ động giải quyết, rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân. Chẳng hạn, quận đã chủ động quyết định được quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với thời gian thực hiện được rút ngắn; chủ động hơn trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận…

Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Trương Văn Lắm cho biết: Việc ủy quyền đã giúp các sở, ngành, UBND cấp huyện chủ động trong công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành và nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả công việc ngày càng thực chất hơn. Việc ủy quyền cũng đã giúp rút ngắn thời gian giải quyết vì giảm khâu trung gian; góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Ðồng thời, còn giúp tiết kiệm chi phí hành chính, văn thư, thời gian, chi phí đi lại cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn các cơ quan, đơn vị vẫn chưa xác định rõ đã rút ngắn thời gian được bao nhiêu (ở từng công việc cụ thể) so với trước khi được ủy quyền; chưa đánh giá được mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp sau khi các cơ quan, đơn vị được ủy quyền đối với các nhiệm vụ được ủy quyền có phát sinh hồ sơ…

Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời điều chỉnh các quy định về ủy quyền cho phù hợp với quy định pháp luật. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và rà soát; phân công, bố trí công chức, viên chức giải quyết các nhiệm vụ được ủy quyền ngày càng phù hợp, gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. Từ đó, nâng cao tinh thần phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Ðồng thời, các cơ quan, đơn vị xây dựng quy trình nội bộ giải quyết hồ sơ cho từng nội dung được ủy quyền để phân công và xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết, qua đó có thể rút ngắn thời gian xử lý. Ðối với nội dung đề xuất ủy quyền mới, phải đánh giá thật kỹ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp để tránh tình trạng phát sinh hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố tiếp tục hướng dẫn và giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung ủy quyền theo thẩm quyền hoặc trình UBND thành phố xem xét, quyết định. Cùng với đó, các sở, ngành, các quận, huyện cần chủ động, mạnh dạn đề xuất thêm việc ủy quyền để giải quyết công việc cho người dân nhanh hơn; đồng thời sớm hoàn chỉnh quy trình 85 nhóm công việc để tạo sự đồng bộ trong thực hiện. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cần công khai, minh bạch các đầu việc được ủy quyền để người dân, doanh nghiệp nắm rõ.

Bài và ảnh: QUỐC LIÊM