Nền móng ban đầu cho thành phố thông minh

Thứ Ba, 04-12-2018, 00:23
Nhiều ban, ngành, quận, huyện của thành phố rất nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính.

Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh vừa công bố kết quả triển khai bốn trung tâm thuộc Ðề án xây dựng TP Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Bốn trung tâm này gồm: Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở; Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố, Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội thành phố, Trung tâm An toàn thông tin của thành phố.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, sau một năm triển khai, bốn giải pháp trọng tâm của thành phố đã có kết quả khả quan. Cụ thể, về xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở, dự kiến đến tháng 1-2019 giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động tại Công viên phần mềm Quang Trung. Ðến quý III sẽ tổ chức đấu thầu chọn nhà đầu tư xây dựng kho dữ liệu dùng chung giai đoạn 2 (hoàn chỉnh). Theo đó, những chuẩn mực xây dựng và phát triển đô thị thông minh luôn được tham chiếu trong từng bước chuyển đổi trạng thái ứng dụng công nghệ thông tin của chính quyền thành phố. Trong nghiệp vụ điều hành chính quyền, chính quyền điện tử sẽ giúp thành phố cải thiện, nâng cấp dịch vụ công với việc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Về dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu dùng chung có thể chia sẻ, kết nối để tối ưu hóa việc khai thác. Về ứng dụng, vừa liên thông dịch vụ công quốc gia, vừa liên thông dịch vụ một cửa điện tử thành phố. Về công nghệ, ưu tiên sử dụng công nghệ nguồn mở. Tương tự, Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố giai đoạn 1 cũng được đưa vào vận hành từ tháng 1-2019 tại UBND thành phố, trên cơ sở tích hợp thông tin từ hệ thống ca-mê-ra hiện có của Văn phòng UBND thành phố và các sở, ngành, các trung tâm; hệ thống liên thông tổng đài khẩn cấp 113, 114 và 115 cùng hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật đô thị 1022 vào trung tâm điều hành chung của UBND thành phố. Ðây cũng là nơi tổng hợp các nguồn thông tin, dữ liệu quan trọng của đô thị, được trang bị các công nghệ tiên tiến, đáp ứng khả năng mở rộng và phát triển trong tương lai, trong đó, ưu tiên áp dụng các chuẩn công nghệ mở, cho phép tích hợp các tính năng bổ sung khi cần thiết nhằm phục vụ nhu cầu điều hành quản lý tổng thể của lãnh đạo thành phố, qua đó giúp giám sát, phân tích đánh giá chất lượng dịch vụ, hỗ trợ ra quyết định, xây dựng cơ chế, chính sách, định hướng phát triển thành phố.

Ðến nay, thành phố đã liên thông hơn ba triệu văn bản điện tử giữa 750 cơ quan; cấp 21.600 thư điện tử cho các đơn vị và cán bộ, công chức; áp dụng hơn 40 phần mềm quản lý, cung cấp thông tin trực tuyến cho người dân về quản lý đô thị, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký sử dụng lao động, quản lý hồ sơ chứng thực, đất đai, quản lý khiếu nại - tố cáo…

Cũng từ tháng 1-2019, TP Hồ Chí Minh sẽ công bố thành lập Phòng mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 1 tại Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, phục vụ xây dựng văn kiện Ðại hội Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11; trong quý I-2019 cũng tổ chức phê duyệt báo cáo tiền khả thi xây dựng Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2018 - 2020 sẽ mô phỏng xu hướng phát triển trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các lĩnh vực có liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu thuộc giai đoạn 2015 - 2020 của thành phố, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, UBND thành phố và các cơ quan có liên quan. Từ giai đoạn 2021 trở đi, Trung tâm mở rộng phạm vi mô phỏng xu hướng phát triển đối với tất cả lĩnh vực thuộc Ðề án Ðô thị thông minh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, UBND thành phố và các cơ quan có liên quan. Còn về Trung tâm an toàn thông tin, theo Sở Thông tin và Truyền thông, trong tháng 12-2018, UBND thành phố sẽ phê duyệt đề án thành lập Công ty cổ phần vận hành Trung tâm an toàn thông tin của thành phố. Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn sẽ hoàn thành việc thành lập công ty cổ phần nói trên trong quý I-2019.

Ông Dương Anh Ðức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố cho biết, trong quý III-2019, thành phố sẽ phê duyệt khung kiến trúc đô thị thông minh, triển khai trên toàn thành phố. Với Trung tâm an toàn thông tin, thành phố sẽ tổ chức đấu thầu công khai với sự tham gia của các công ty công nghệ thông tin lớn mạnh trong nước.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, việc xây dựng đô thị thông minh là xây dựng bốn chủ thể, gồm: Cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, người dân và tất cả các chủ thể này phải là những chủ thể thông minh. Trong đó, sự tương tác của bốn chủ thể được thực hiện qua ba môi trường, là: môi trường thực; không gian mạng, in-tơ-nét, viễn thông; con người tương tác với các thiết bị chung quanh mình. Ðây là một quá trình liên tục và mang tính chất mở, đòi hỏi phải có sự chung tay của các nguồn lực xã hội. Do đó, thành phố mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, hiến kế từ người dân và doanh nghiệp về các giải pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai xây dựng thành công đô thị thông minh.

Nguyên Quốc