Nâng cao trách nhiệm của đảng viên với nơi cư trú

Thứ Hai, 10-06-2019, 22:44
Trao quà lưu niệm tặng đảng viên được luân chuyển tại buổi họp của chi bộ khu phố 3, phường 12 (quận 11). Ảnh: MỸ HẠNH

Thời gian qua, mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực nhưng so với yêu cầu, việc thực hiện Quy định số 76-QÐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị tại TP Hồ Chí Minh vẫn còn không ít hạn chế. Cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên và tổ chức đảng trong việc thực hiện Quy định này trong thời gian tới.

Ngày 15-6-2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) ban hành Quy định số 76-QÐ/TW “Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” (viết tắt là Quy định 76). Qua gần 19 năm thực hiện, Quy định 76 đã chứng minh là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, bảo đảm phát huy trách nhiệm của đảng viên ở nơi cư trú, đồng thời giúp các cấp ủy quản lý đội ngũ đảng viên toàn diện, chặt chẽ hơn.

Giống như nhiều tỉnh, thành phố khác, thực tế hiện nay tại nhiều địa phương ở TP Hồ Chí Minh, ngoài những đảng viên đương chức tham gia chính quyền, các đoàn thể, các chi bộ ở khu dân cư hầu hết là đảng viên đã nghỉ hưu. Do đó, Quy định 76 chính là giải pháp tốt nhằm tạo điều kiện cho đảng viên công tác ngoài địa phương tham gia sinh hoạt với cấp ủy, chi bộ nơi cư trú góp phần tạo nguồn lực giúp chi bộ, địa phương giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, an ninh trật tự... tại địa bàn.

Tại TP Hồ Chí Minh, khi được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú, hầu hết đảng viên đều chấp hành nghiêm túc Quy định 76, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Nhiều đảng viên đã có những đóng góp tích cực giúp cấp ủy và người dân nơi cư trú xây dựng khu phố, ấp văn hóa; hướng dẫn người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài để động viên, giúp đỡ con em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi…

Chi ủy, đảng ủy cơ sở, trong quá trình tiếp nhận đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76 đã mở sổ theo dõi, quản lý đảng viên bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; thường xuyên nắm thông tin về việc tham gia sinh hoạt của đảng viên. Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, nhận xét việc thực hiện Quy định 76 đối với từng đảng viên gửi về cơ quan đang công tác, bảo đảm nghiêm túc, công tâm, chính xác.

Tuy nhiên, tại một vài nơi, cấp ủy cơ quan, tổ chức nơi đảng viên công tác, sinh hoạt chưa coi trọng nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú, việc kiểm điểm cuối năm không nhất thiết yêu cầu đảng viên có ngay bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú, mà có thể nộp bổ sung sau đó. Việc để cho đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76 tự liên hệ, lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú dẫn đến chỉ có thể quản lý được những đảng viên gương mẫu, chấp hành tốt quy định của Ðảng, không ít trường hợp đảng viên có nhiều nhà, cư trú ở nhiều nơi mà cấp ủy, hàng xóm không biết. Dù một năm chỉ có hai cuộc họp định kỳ với chi bộ nơi cư trú nhưng không ít đảng viên viện đủ lý do để xin vắng, có đảng viên vắng không rõ lý do; chưa xem việc giữ mối liên hệ với cấp ủy và tham gia hoạt động nơi cư trú là nhiệm vụ quan trọng và cũng là trách nhiệm của đảng viên.

Quy định 76 nêu rõ nhiệm vụ của đảng viên, trong đó có việc tích cực tham gia các cuộc họp do đại diện cấp ủy phường, xã hoặc chi ủy nơi cư trú triệu tập; góp ý với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú về các công việc chung của địa phương. Ðiều đó thể hiện việc nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên dù ở đâu cũng phải có trách nhiệm xây dựng Ðảng, hết lòng, hết sức chăm lo cho người dân.

Ðể thật sự khơi dậy tiềm năng, nguồn lực của đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76, các chi ủy, cấp ủy cơ sở cần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt khi cần có sự tham gia của đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76. Chú trọng tổ chức những diễn đàn chuyên đề theo yêu cầu phát triển của địa phương để đảng viên dự họp thảo luận, đóng góp, hiến kế các giải pháp về xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền.

Từng chi bộ địa phương cần có sơ kết, tổng kết, đánh giá khách quan về mặt được, chưa được trong việc thực hiện Quy định 76 tại địa phương để kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung mới phù hợp góp phần thực hiện Quy định 76 ngày càng hiệu quả, chất lượng. Từng đảng viên cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng Ðảng; hết lòng, hết sức chăm lo đời sống người dân.

NGUYỄN NGỌC CƠ