Nâng cao chất lượng hoạt động trong Ðảng ủy Khối Dân - Chính - Ðảng

Thứ Hai, 01-04-2019, 21:31
Ban Thường vụ Thành ủy tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng thuộc Ðảng ủy Khối Dân - Chính - Ðảng đạt thành tích trên các lĩnh vực năm 2018.

Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là tại các chi bộ luôn được Ðảng ủy Khối Dân - Chính - Ðảng TP Hồ Chí Minh và cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc quan tâm, thực hiện thường xuyên. Ðiều này thể hiện ở việc thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung trong công tác tuyên giáo, công tác tổ chức cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Dương Công Khanh, Bí thư Ðảng ủy Khối Dân - Chính - Ðảng cho biết, thời gian qua, Ðảng ủy khối đã tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết các Hội nghị lần thứ 6, 7, 8 Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XII; chỉ đạo cấp ủy cơ sở đảng, các đoàn khối phổ biến, quán triệt đến tất cả chi bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong khối. Nhiều tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống đấu tranh thông qua tổ chức các ngày lễ kỷ niệm trong năm. Ðảng ủy Khối đã kịp thời phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền đến chi bộ, đảng bộ cơ sở; định kỳ tổ chức thông tin thời sự về chính sách đối ngoại của Việt Nam, nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Trang tin điện tử tổng hợp Ðảng bộ khối tiếp tục phát huy vai trò trong việc thông tin, tuyên truyền, giới thiệu những giải pháp, cách làm của cơ sở, thành lập trang cộng đồng Ðoàn kết trên mạng xã hội Facebook của Ðảng bộ khối để tham gia tuyên truyền và phản bác các quan điểm sai trái.

Bên cạnh nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên cũng được Ðảng ủy Khối Dân - Chính - Ðảng thành phố chú trọng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. Qua hai lần tổ chức, Hội thi Bí thư chi bộ giỏi đã trở thành hoạt động thường niên của các Ðảng bộ khối Dân - Chính - Ðảng TP Hồ Chí Minh. Hội thi là dịp để các bí thư, phó bí thư, chi ủy viên của các chi bộ cơ sở trực thuộc đảng ủy khối học tập, cập nhật, nắm chắc và vận dụng tốt các nguyên tắc, quy định của Ðảng. Ðây là hình thức bồi dưỡng các đồng chí cấp ủy chi bộ, qua đó, giúp cho đảng ủy khối đánh giá chất lượng chi bộ, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cấp ủy chi bộ hiện nay. Các thí sinh tham dự hội thi sẽ thi viết tự luận về công tác xây dựng Ðảng của chi bộ, trong đó, chú trọng đến liên hệ thực tiễn tại chi bộ, đảng bộ mình về các vấn đề như giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên chi bộ hoặc đảng bộ, giải pháp phòng và chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa… tại chi bộ hay đảng bộ. Từ hội thi này, các đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức để nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở đơn vị mình. Ðồng thời, nhiều nhân tố mới trong hội thi cũng được phát hiện để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng làm nguồn cán bộ ở cơ sở.

Ðảng ủy Khối Dân - Chính - Ðảng đã rà soát và thông báo phê duyệt quy hoạch bổ sung cấp ủy cơ sở đảng từ nay đến năm 2025 cho 14 đơn vị, quyết định kiện toàn nhân sự cho 21 cấp ủy cơ sở đảng, thực hiện nhận xét, cho ý kiến về công tác cán bộ, thông báo kết luận về kết quả đánh giá cán bộ, công chức của cơ quan Ðảng ủy Khối. Ngoài ra, Ðảng ủy Khối luôn quan tâm tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên. Trong năm 2018, Ban Thường vụ Ðảng ủy khối đã xét kết nạp đảng viên mới đạt 117% chỉ tiêu năm, nâng tổng số đảng viên toàn Ðảng bộ lên 7.984 đảng viên.

Ðồng chí Huỳnh Văn Hạnh, Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, Ðảng ủy Sở Tư pháp luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chính trị. Ðảng ủy Sở tập trung lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Ðảng ủy Sở đã chủ động cung cấp các báo Ðảng, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Ðảng,… và các tài liệu, bài viết của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước để phổ biến, thông tin trong chi bộ. Ðảng ủy Sở cũng thường xuyên cử đảng viên, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, các lớp cập nhật kiến thức…, từ đó góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức về nền tảng tư tưởng của Ðảng. Ngoài ra, xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng trong tình hình hiện nay, Ðảng ủy Sở Tư pháp đã chủ động xây dựng và ban hành Nghị quyết số 184-NQ/ÐU về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng tại Ðảng bộ Sở. Ðảng ủy Sở Tư pháp đặc biệt chú trọng, công tác theo dõi, nắm bắt nhận thức chính trị, tư tưởng của đảng viên được thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua các cuộc họp chi bộ, công tác quản lý cán bộ, sinh hoạt cơ quan, các đợt sinh hoạt về nguồn,… để kịp thời lãnh đạo giải quyết, bảo đảm đoàn kết nội bộ.

Đảng bộ Khối Dân - Chính - Ðảng xác định năm 2019 là năm tập trung đẩy nhanh thực hiện các nội dung, giải pháp đã xác định tại Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ của Ðảng bộ Khối, của Thành ủy, là thời cơ để cấp ủy đảng các cấp, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thi đua nước rút, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Ðại hội lần thứ hai Ðảng bộ Khối Dân - Chính - Ðảng thành phố và Ðại hội lần thứ 10 của Ðảng bộ thành phố. Trên cơ sở đó, Ðảng ủy Khối đã xác định bảy nhiệm vụ trọng tâm cùng nhiều giải pháp thực hiện. Trong đó, công tác xây dựng Ðảng và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng tiếp tục được tập trung thực hiện nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự xuất sắc, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ, qua đó làm tiền đề để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị.

Bài và ảnh: LINH NGUYỄN