Luôn xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Thứ Năm, 17-10-2019, 23:00
Các Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh xem các tư liệu, hình ảnh về phong trào hội.

5 năm qua, với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, hàng chục nghìn cựu chiến binh (CCB) TP Hồ Chí Minh đã chung sức, kề vai hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ. Với tinh thần gương mẫu đi đầu, các CCB luôn xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”, được Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố tin yêu…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội CCB thành phố Hồ Chí Minh đánh giá: 5 năm qua (2014-2019), các cấp hội đã thực hiện tốt năm mục tiêu thi đua do Trung ương Hội phát động và bốn chương trình đột phá do Đại hội Hội CCB thành phố lần thứ sáu đề ra. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở được hoàn thành xuất sắc.

Các cấp hội, hội viên tích cực giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống. Đến năm 2018, toàn Hội CCB thành phố chỉ còn sáu hộ nghèo (giảm 197 hộ so với năm 2015), hộ khá ngày càng tăng; 856 căn nhà tình thương đã được xây mới, sửa chữa cho các đồng đội.

Nhờ làm tốt công tác vận động, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giữa các đồng đội, nhân dân, Hội CCB quận Bình Thạnh đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ rất thiết thực. Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB quận Bình Thạnh Lê Đình Lung cho biết, 5 năm qua, quận hội đã thực hiện mô hình xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hơn 2,5 tỷ đồng, từ đó, Hội đã sửa chữa, xây mới 57 căn nhà tình thương, tình nghĩa cho hội viên nghèo; nâng cấp 121 tuyến hẻm, lắp đặt 385 ca-mê-ra trên các tuyến đường, hẻm; hỗ trợ vay vốn đối với các hộ hội viên nghèo,…

Các cấp hội đã tích cực xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế, các câu lạc bộ CCB, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi. Từ năm 2015 đến nay, đã có gần 20 hội viên thành lập doanh nghiệp có doanh thu hơn 50 tỷ đồng/năm; 137 hội viên có doanh nghiệp đạt doanh thu 10 tỷ đồng/năm cùng hàng trăm các hội viên thành lập các cơ sở sản xuất, tham gia hợp tác xã…, góp phần tạo việc làm cho hơn 22.600 lao động tại các địa phương. Nhiều mô hình hay, tiêu biểu về làm kinh tế, đóng góp an sinh xã hội được Trung ương Hội CCB Việt Nam và TP Hồ Chí Minh ghi nhận, tuyên dương.

Thông qua các cấp hội, Thành hội CCB đã vận động các hội viên CCB tham gia cùng chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện các cuộc vận động, phong trào chung tại địa phương, tiêu biểu là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Củ Chi Lê Văn Hoàng cho biết: Với 21 cơ sở hội (4.526 hội viên), cán bộ, hội viên đã tham gia hiệu quả sáu trong số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó nổi bật nhất là hội viên gương mẫu hiến đất làm đường với hơn 8.200 m2. Hội CCB huyện còn có nhiều mô hình hay để trợ giúp hội viên như: Xây dựng quỹ liên kết vốn không tính lãi, hỗ trợ con giống, cây giống, chuyển giao kỹ thuật; thành lập câu lạc bộ làm kinh tế tạo việc làm cho gần 550 lao động tại địa phương;…

Đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, nhất là phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các cấp hội đã triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả mô hình 5+1 (Ủy ban MTTQ, Công an, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng động dân cư).

Công tác chăm lo giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ cũng được các cấp hội thực hiện với nhiều phong trào, kết quả nổi bật. Thời gian qua, Hội CCB quận Gò Vấp thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động như: Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp khi tổ chức giới thiệu việc làm cho gần 4.800 thanh niên, tư vấn hướng nghiệp cho hơn 45.500 học sinh, sinh viên, hỗ trợ hơn 13,7 tỷ đồng cho hơn 2.000 thanh niên vay vốn làm kinh tế,… Hội cũng tổ chức các chuyên đề về định hướng lối sống, hình thành nếp sống văn minh đô thị cho thanh niên; nắm bắt tình hình, xử lý các vấn đề nảy sinh trong thanh niên, đóng góp xây dựng các chi đoàn, chi hội vững mạnh;…

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Thị Dung đánh giá cao những thành tích đạt được của các cấp Hội CCB thành phố trong thời gian qua; mong muốn Hội CCB thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp Hội cần tiếp tục phối hợp hiệu quả với các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện tốt các chủ trương, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Trung ương, thành phố và các địa phương phát động. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước; giúp nhau làm kinh tế; xây dựng đời sống văn hóa; bảo vệ an ninh Tổ quốc… góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình…

Trong 5 năm 2019 - 2024, Hội CCB thành phố phấn đấu 100% số hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng, không có hội viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát triển hơn 90% số đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội; 100% số cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; đến cuối năm 2019 cơ bản không còn hộ hội viên nghèo, giảm 80% số hộ cận nghèo; tăng trưởng hằng năm từ 5 đến 10% các nguồn vốn vay giúp nhau giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế;…

Bài và ảnh: XUÂN PHÚ