Không ngừng đổi mới, sáng tạo

Thứ Hai, 13-01-2020, 20:17
Một đoàn hành trình về thăm quê Bác do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Năm 2020, ngành tuyên giáo TP Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá toàn diện, “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; phản bác những thông tin xấu độc trên không gian mạng. Cùng với đó, thực hiện thông tin và định hướng tuyên truyền kịp thời về thời sự, nhất là các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm…

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, năm 2019, công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố được triển khai đồng bộ, toàn diện; chủ động, kịp thời đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các mặt hoạt động của ngành tuyên giáo thành phố đều có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị của thành phố trong sạch, vững mạnh…

Một trong những hoạt động tiêu biểu của Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố trong năm 2019 là đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức 10 đoàn “Hành trình về thăm quê Bác” nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho gần 800 đại biểu là các gương cá nhân, đại diện tập thể điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được biểu dương từ cơ sở đến cấp thành phố trên các lĩnh vực từ năm 2011 đến 2019. Qua các chuyến “về nguồn” được tổ chức chu đáo, ý nghĩa, đã tác động sâu sắc đến nhận thức, tình cảm của các thành viên tham gia đoàn và nhiều người dân thành phố.

Em Đỗ Hoài Nam, học sinh Trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình, huyện Bình Chánh chia sẻ: “Là thành viên tham gia chuyến hành trình về thăm quê Bác, em được hiểu hơn về cuộc đời của Người; về tình yêu bao la, vĩ đại của Bác đối với quê hương, đất nước; về khát vọng hòa bình, độc lập cho dân tộc, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là tình cảm cao đẹp của Bác dành cho thiếu niên, nhi đồng. Sau chuyến hành trình về nguồn này, em sẽ cố gắng hơn nữa trong việc học tập, rèn luyện để luôn xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ, công dân trẻ của thành phố mang tên Người…”.

Năm 2020, ngành tuyên giáo thành phố tập trung tham mưu công tác tuyên truyền, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020); thực hiện kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020); 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020) và các ngày lễ lớn trong năm... Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tham gia xây dựng nội dung văn kiện, công tác tuyên truyền và triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ở các cấp.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề năm 2020 của thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và triển khai giải pháp phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kết nối các lực lượng trong hệ thống chính trị và ngoài xã hội để mở rộng mặt trận và nâng cao tính chiến đấu, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá toàn diện, “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các đối tượng thù địch; nhất là phản bác những thông tin xấu độc trên không gian mạng…

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê cho biết thêm, để thực hiện đạt kết quả tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm nay, ngành tuyên giáo thành phố đặc biệt chú trọng đến chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy trên lĩnh vực tuyên giáo theo hướng không ngừng đổi mới, sáng tạo. Coi trọng công tác thông tin nội bộ kết hợp với các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thuyết phục, tính chiến đấu của công tác tuyên truyền…

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu ngành tuyên giáo thành phố cần thực hiện hiệu quả hơn công tác quản lý báo chí, chú trọng công tác đấu tranh trên không gian mạng. Cán bộ làm công tác tuyên giáo phải luôn trang bị cho mình sự nhạy cảm về chính trị, từ đó kịp thời phản ứng trước các tình huống để tình hình chuyển biến tích cực hơn, đặc biệt là trên không gian mạng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải kịp thời hơn trong nắm bắt dư luận xã hội; phối hợp với các đơn vị, học hỏi kinh nghiệm hay từ các địa phương khác trong công tác tuyên giáo. Cùng với đó, thường xuyên quan tâm công tác cán bộ cho ngành tuyên giáo, trong đó có cán bộ nguồn, cán bộ trẻ. Cán bộ tuyên giáo phải là những người dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm…

Bài và ảnh: HOÀNG HẢI