Hỗ trợ vốn gắn với hướng dẫn hộ nghèo sản xuất, kinh doanh

Thứ Năm, 25-10-2018, 21:22
Lãnh đạo quận 11 trao máy ép nước mía tặng một hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.
Chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020, là một trong hai chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 11 đề ra, tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị để thực hiện chương trình; từng bước cải thiện và nâng cao mức sống của các hộ nghèo, gia đình chính sách, bảo đảm giảm nghèo bền vững.

Qua 2 năm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, ban giảm nghèo bền vững các phường đã xác định đúng thực trạng nghèo, nhu cầu cần hỗ trợ của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp, trợ giúp. Nhờ những việc làm này đã trực tiếp giúp cho hộ dân vượt chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận.

Các nguồn vốn cho vay ưu đãi đáp ứng được nhu cầu vay vốn làm ăn của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động nghèo được quan tâm đẩy mạnh, đạt và vượt kế hoạch hằng năm.

Để giảm nghèo bền vững, quận đã triển khai thực hiện giải pháp “3 nắm, 3 giúp”. Trước hết “3 nắm” là nắm được hoàn cảnh sống, thu nhập, nhu cầu của hộ nghèo, từ đó, triển khai “3 giúp” qua việc giúp vốn để làm ăn, giúp giới thiệu học nghề hoặc tìm việc làm, giúp kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các phường cũng đã triển khai thực hiện giải pháp “Tổ chức, cá nhân giúp hộ nghèo”. Thông qua giải pháp này, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo nhận được sự giúp đỡ kịp thời, nhiều hộ nghèo được nhận trợ cấp hằng tháng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở, được trao tặng ti-vi, điện thoại, xe gắn máy, học sinh nghèo hiếu học được tặng học bổng, phương tiện đi học với quan điểm “Không để bất cứ con em hộ nghèo nào phải nghỉ, bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế của gia đình gặp khó khăn”.

Đáng chú ý, “Quỹ Vì người nghèo” quận đẩy mạnh công tác vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, trao học bổng, trợ cấp khó khăn hằng tháng cho các hộ nghèo bị bệnh nan y, tặng ti-vi, các phương tiện nghe nhìn, xe đạp, tặng sổ tiết kiệm, bữa cơm từ thiện… với tổng kinh phí hằng năm hơn bảy tỷ đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức phong trào phụ nữ giảm nghèo, tạo việc làm mới, ổn định cuộc sống, tiếp tục thực hiện cho phụ nữ nghèo vay vốn từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn tín dụng tiết kiệm, vốn xoay vòng trong cán bộ, hội viên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã xây dựng phong trào giúp nhau làm ăn bằng nhiều hình thức thiết thực. Liên đoàn lao động tiếp tục thực hiện Chương trình “Cùng công nhân vượt khó”…, bình quân hằng năm trợ vốn cho hơn 850 lượt người với số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Cùng lúc thực hiện các giải pháp và lồng ghép các chương trình giảm nghèo bền vững nêu trên, phần lớn các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận 11 có ý chí tự vươn lên, ngày càng chủ động tiếp cận các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho nên luôn an tâm và tổ chức tốt cuộc sống, vượt nghèo và tự nguyện xin ra khỏi chương trình để các chính sách xã hội tiếp tục giúp các hộ nghèo khác có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác tuyên truyền, vận động được xác định có ý nghĩa quan trọng, làm chuyển biến nhận thức của các hộ nghèo trong chương trình về ý nghĩa tự vươn lên thoát nghèo, khắc phục tư tưởng trông chờ vào các chính sách xã hội, ỷ lại vào sự hỗ trợ của chương trình, từ đó tích cực tìm việc làm, vay vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Kết quả cho đến nay, 30 hộ gia đình chính sách đã vượt chuẩn cận nghèo thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; Các phường 4, 5, 7, 8, 9, 10 và 16 hoàn thành chỉ tiêu phường không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020; phường 15 là phường đầu tiên của thành phố và quận không còn hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020.

Chỉ ra những hạn chế trong quá trình thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, ông Trần Phi Long, Phó Chủ tịch UBND quận 11 cho biết, công tác giải ngân cho hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa được tập trung đẩy mạnh, có một số phường ngại cho vay vốn sẽ phát sinh nợ quá hạn cho nên dẫn đến việc tồn Quỹ giảm nghèo còn cao. Quy trình giải ngân tại một số phường chưa chặt chẽ cho nên đã xảy ra trường hợp cho vay Quỹ giảm nghèo không đúng đối tượng (hộ vay không có mã số hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ vượt chuẩn cận nghèo). Một bộ phận hộ nghèo diện khó khăn đặc biệt (già yếu, bệnh tật, không có lao động, hộ có người mắc bệnh nan y…) không thể tự làm việc tạo nguồn thu nhập mà phải có sự trợ giúp của Nhà nước và cộng đồng. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hộ nghèo có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của chương trình, chưa chí thú làm ăn hoặc không muốn ra khỏi chương trình. Công tác phối hợp tổ chức học nghề, giới thiệu việc làm chưa được phường và hộ nghèo, hộ cận nghèo quan tâm đúng mức, vẫn còn tình trạng lao động trong hộ nghèo muốn có thu nhập ngay từ các việc làm phổ thông, chưa muốn học nghề cho nên công tác đào tạo nghề vẫn chưa thực hiện có hiệu quả.

Nhằm hoàn thành kế hoạch cho năm 2018 của chương trình này, thời gian tới, Quận ủy, HĐND, UBND cũng như Ban chỉ đạo giảm nghèo của quận 11 tập trung đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, hộ cận nghèo; triển khai thực hiện kịp thời và đầy đủ các chính sách xã hội, tập trung chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phấn đấu đến tháng 10-2018, quận hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020; năm phường (phường 4, 7, 9, 10, 16) không còn hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020 (giảm 1.112 hộ).

Lãnh đạo quận cũng đưa ra một số giải pháp gồm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương trình giảm nghèo bền vững cho Ban giảm nghèo và cán bộ làm công tác giảm nghèo phường, tổ trưởng tổ tự quản, nhất là người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và cùng hưởng ứng thực hiện. Tiếp theo, đó là gắn việc hỗ trợ vốn với hướng dẫn hộ nghèo kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; tăng cường sự phối hợp giữa UBND với Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ quận đến phường trong việc thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo ở địa phương; phát huy nội lực trong các tầng lớp nhân dân tham gia; đẩy nhanh quá trình giảm nghèo trong cộng đồng dân cư, nhất là đồng bào Hoa sống trên địa bàn; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về sửa chữa, chống dột, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; vận động thanh niên nghèo có độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi đăng ký học các nghề phù hợp trình độ khả năng của mình tại trung tâm, các cơ sở dạy nghề và tìm được việc làm sau khi hoàn thành khóa học. Đây là cơ sở để quận 11 hoàn thành chỉ tiêu quận không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020 trong năm 2018, vượt trước thời hạn hai năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần 11 đề ra.

MỸ HẠNH