Gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tế

Thứ Hai, 12-03-2018, 15:31
Đào tạo nghề cho lao động trẻ tại Trung tâm dạy nghề huyện Cần Giờ.

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt “Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2018”, với tổng kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước hơn 38 tỷ đồng. UBND thành phố yêu cầu các cơ sở dạy nghề phải bảo đảm đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và có thu nhập ổn định.

Không tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn khi chưa dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập sau học nghề.

Theo đó, ngân sách thành phố bảo đảm kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nguồn ngân sách trung ương trong kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ một phần hoạt động tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo nghề. Huy động thêm nguồn lực của các tổ chức, các cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để bổ sung cho việc thực hiện Đề án. Theo mục tiêu kế hoạch đặt ra, trong năm 2018, thành phố đào tạo nghề cho 10.500 lao động nông thôn gồm: 2.556 người học nghề nông nghiệp và 7.944 người học nghề phi nông nghiệp. Trong đó, đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho 9.800 lao động nông thôn, người khuyết tật, người nghèo... gắn với nhu cầu việc làm và tuyển dụng của doanh nghiệp. Đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 700 lao động nông thôn do các trường cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục đại học tuyển sinh, tổ chức đào tạo theo quy định. Tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề đạt 80% trở lên. Bên cạnh đó, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp, nghiệp vụ quản lý, tư vấn đào tạo nghề, tư vấn việc làm cho 100 giáo viên, người dạy nghề, cán bộ quản lý đào tạo nghề quận, huyện và cán bộ hội, đoàn thể. Hỗ trợ đầu tư, mua sắm thiết bị đào tạo nghề cho bốn cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tại các huyện nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Cùng lúc, thành phố đặt ra nhiệm vụ tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các quận, huyện, xã, phường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Lồng ghép các nguồn lực (ngân sách trung ương, địa phương), các chương trình, dự án, đề án khác và khuyến khích các dự án của các tổ chức phi Chính phủ, các nguồn xã hội hóa thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn theo chính sách, mục tiêu, quy trình của Đề án. Ưu tiên tổ chức dạy nghề đối với lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, hộ cận nghèo, lao động nữ. Thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu học nghề của lao động nông thôn theo yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Bảo đảm đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và có thu nhập ổn định. Không tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn khi chưa dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập của việc làm sau học nghề.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố (NN-PTNT) cho biết: Sở đang xây dựng và điều chỉnh lại quy trình đào tạo nghề nông cho lao động nông thôn một cách phù hợp hơn. Việc đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu của người học nghề, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Thời gian đào tạo phải phù hợp nghề đào tạo, đặc điểm của quy trình sản xuất, quy trình sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi ở từng vùng, từng địa phương…

Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực lao động nông thôn, cần huy động các nguồn lực đào tạo nghề nông nghiệp một cách linh hoạt. Phổ biến, nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp cũng cần lồng ghép với các vấn đề về giới, về môi trường, văn hóa - xã hội. “Giai đoạn 2017 - 2020, trong đào tạo cần thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia, không phân biệt cơ sở đào tạo công lập hay ngoài công lập. Cần áp dụng mạnh mẽ các mô hình thí điểm thành công vào đào tạo, nhân rộng các mô hình đào tạo có hiệu quả...”, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN - PTNT) Nguyễn Trọng Liêm cho biết. Còn Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Nguyễn Văn Lâm chia sẻ: Để đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan truyền thông. Sở đã phối hợp với Đài truyền hình, Đài phát thanh thành lập chuyên mục tuyên truyền, cung cấp thông tin về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Qua thời gian triển khai, số lao động được đào tạo tăng lên, tỷ lệ người học có việc làm cũng khởi sắc. “Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần chủ động hơn nữa, chuyển từ dạy theo năng lực sẵn có sang đào tạo theo yêu cầu và nhu cầu, tránh lãng phí thời gian cũng như tài chính”, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Văn Lâm lưu ý thêm như vậy.

BÀI VÀ ẢNH: NGUYÊN QUỐC