Điểm sáng phát triển đảng viên mới

Thứ Năm, 05-09-2019, 20:07
Chi bộ đảng Doanh nghiệp ngoài nhà nước thuộc Đảng bộ phường Hiệp Thành trong buổi ra mắt.
Những năm gần đây, công tác phát triển đảng ở phường Hiệp Thành (quận 12) đã có những chuyển biến tích cực, trở thành điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên mới ở quận về số lượng và chất lượng không ngừng được nâng cao.

Đảng bộ phường Hiệp Thành hiện có 830 đảng viên, sinh hoạt ở 41 chi bộ, đảng bộ bộ phận. Trong đó có 210 đảng viên đương chức, đang sinh hoạt tại 11 chi bộ (chi bộ cơ quan, công an, quân sự phường) và tám chi bộ trường học công lập; 74 đảng viên sinh hoạt ở loại hình chi bộ xây dựng lực lượng (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập) và 620 đảng viên sinh hoạt ở 16 chi bộ tại địa bàn dân cư. Số đảng viên đương chức chiếm 25,3% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhiều đồng chí trong số đó giữ vị trí chủ chốt về đảng, chính quyền, đoàn thể phường.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động trong tổ chức thực hiện cùng sự đồng thuận của nhân dân để hoàn thành các chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực mà cấp trên giao và Nghị quyết Đảng bộ phường đã đề ra. Đồng thời, tổ chức nhiều buổi tọa đàm, chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì việc kể chuyện về Bác dưới cờ sáng thứ hai đầu tuần tại đơn vị đối với cán bộ, đảng viên thuộc ba chi bộ cơ quan, công an và quân sự phường; kể những mẩu chuyện về Bác tại các chi bộ.

Đảng bộ phường đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng viên, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ nhằm củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ; trẻ hóa đội ngũ cán bộ và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Trong đó, quan tâm đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh, có tri thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, không chạy theo hình thức, số lượng, chú trọng chất lượng và từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng bộ phường. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đề ra chỉ tiêu phấn đấu mỗi năm kết nạp 75 đảng viên mới với 70% trong số đó là đoàn viên ưu tú, 40% là nữ và phấn đấu 20% là công nhân.

Kết quả, năm 2015, Đảng bộ phường Hiệp Thành kết nạp 18 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu (trong đó có 15 nữ, đạt 83,3%; bảy đoàn viên ưu tú, đạt 38,9%). Năm 2018, kết nạp 23 đảng viên, đạt 143,75% chỉ tiêu (trong đó, 15 nữ, đạt 93,75%; 14 đoàn viên ưu tú, đạt 87,5%). Trong bảy tháng đầu năm 2019, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng, đã kết nạp 17 đảng viên (chỉ tiêu là 16). Các chi bộ thực hiện tốt công tác phát triển đảng là Chi bộ Doanh nghiệp phường, Trường THCS Nguyễn Huệ, các trường tiểu học Nguyễn Trãi, Nguyễn Thái Bình, Võ Thị Sáu, Trường mầm non Vàng Anh; Chi bộ Khu phố 4...

Đồng chí Mai Thị Thu Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hiệp Thành, cho biết: Để đạt và vượt chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ đã thể hiện được sự đoàn kết, thống nhất từ trong ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ đảng ủy, phát huy được trí tuệ, sự tham gia đóng góp của từng thành viên trong tập thể lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ của Đảng ủy. Kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát trở thành một công việc thường xuyên mỗi ngày của mỗi tổ chức, đơn vị, cá nhân trong tập thể lãnh đạo Đảng bộ phường ... Sau triển khai thực hiện, có tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm; khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có những sáng kiến, mô hình đột phá, kịp thời uốn nắn, khắc phục ngay những mặt hạn chế, khuyết điểm... Từng đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, chi bộ được phân công theo dõi, bám sát chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy phường, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của phường trong việc tổ chức thực hiện chỉ tiêu đã đề ra. Quá trình thực hiện công tác phát triển đảng, có sự thận trọng, cân nhắc, vững chắc, coi trọng chất lượng và số lượng. Về chất lượng của đội ngũ đảng viên mới kết nạp, đồng chí Mai Thị Thu Thảo cho biết: Đội ngũ đảng viên mới đã phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực công tác của mình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, hằng năm đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Thời gian tới, Đảng bộ phường Hiệp Thành tiếp tục coi trọng việc giáo dục, rèn luyện đảng viên dự bị, đảng viên trẻ; chủ động tăng cường giao việc, giao nhiệm vụ thử thách đối với quần chúng phấn đấu vào đảng để đánh giá đúng động cơ và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của quần chúng trước khi xem xét, quyết định kết nạp; kiểm tra chặt chẽ tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên, khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, số lượng, hạ thấp tiêu chuẩn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên; thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên làm công tác vận động quần chúng. Bên cạnh đó, định kỳ hằng tháng trong sinh hoạt chi bộ, dành thời gian cho các đảng viên chính thức được chi bộ phân công báo cáo tình hình quần chúng theo dõi, giúp đỡ. Sau sinh hoạt chi bộ, đảng viên được phân công giúp đỡ phải gặp gỡ, trao đổi với quần chúng những ưu điểm để tiếp tục phát huy, cũng như nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.

Bài, ảnh: NGUYỄN NGỌC CƠ