Để nông dân tin tưởng, tham gia hợp tác xã

Thứ Năm, 06-09-2018, 21:39
Thu hoạch dưa leo trồng trong nhà màng tại Công ty Khánh Tường, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi.
Thời gian qua, ngành nông nghiệp, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc định hướng, vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể. Nhiều hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) đã ra đời và sản xuất hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân vùng nông thôn...

Hợp tác xã nông nghiệp thương mại và dịch vụ Phú Lộc ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi được thành lập vào năm 2011. Ban đầu, HTX chỉ có 12 thành viên với ngành nghề chính là sản xuất, tiêu thụ rau, củ, quả theo tiêu chuẩn VietGAP. Sau 5 năm hoạt động, đến nay, HTX Phú Lộc đã có 36 thành viên tham gia với năm tổ sản xuất rau, củ, quả.

Theo Giám đốc HTX Phú Lộc Trần Quang Chánh, nhiều năm qua, hoạt động của HTX luôn phát triển ổn định, năm 2017, doanh thu đạt 64,91 tỷ đồng. “Đầu ra” sản phẩm của HTX là các cửa hàng, siêu thị, trường học và bếp ăn tập thể công nhân… khá ổn định, nhờ đó, các hộ nông dân tham gia liên kết với HTX đều có thu nhập khá hơn trước. Bình quân thu nhập của người lao động tại HTX là 6,8 triệu đồng/tháng, riêng với hộ sản xuất khi tham gia vào HTX có thu nhập bình quân 23 triệu đồng/tháng. HTX Phú Lộc hiện có hai cơ sở sản xuất tại huyện Củ Chi và huyện Bình Chánh và sẽ thí điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bạch Mai cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 10 về tập trung tuyên truyền, vận động xây dựng, phát triển HTX kiểu mới, các cấp Hội Nông dân thành phố đã tổ chức tuyên truyền cho hàng nghìn lượt hội viên, nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể giai đoạn 2015-2017. Hội Nông dân thành phố tích cực vận động, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế tập thể phù hợp với từng địa bàn, từng ngành nghề và trình độ phát triển ở các quận, huyện. Đến nay, toàn thành phố có 239 THT, 75 HTX đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Để các loại hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, Hội Nông dân đã phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX, các ban, ngành, quận, huyện của thành phố triển khai thực hiện các chính sách về sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân; xây dựng mô hình thí điểm HTX kiểu mới; vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi… Trong những năm gần đây, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã giúp hàng nghìn lượt hộ nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh, trong số đó, có hộ đã và đang trở thành các sáng lập viên thành lập các HTX, THT. Các cấp Hội Nông dân cũng đã vận động nhiều nông dân sản xuất giỏi vào HTX, THT để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, số hội viên, nông dân tham gia vào các loại hình kinh tế tập thể vẫn còn khá khiêm tốn. Hiện chỉ có 6.580 hộ nông dân tham gia HTX, THT, chiếm 18% số hộ sản xuất nông nghiệp của thành phố. Theo Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh, một số cán bộ hội năng lực còn hạn chế nên công tác tuyên truyền, vận động hộ nông dân vào HTX, THT chưa đạt kết quả như mong muốn. Bên cạnh đó, không ít hộ nông dân vẫn chưa mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên chất lượng sản phẩm chưa đạt yêu cầu. Một bộ phận nông dân vẫn còn quen tập quán sản xuất riêng lẻ, manh mún, chưa nhiệt tình tham gia các hình thức kinh tế tập thể. Công tác quy hoạch, định hướng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân của ngành chức năng, địa phương liên quan còn hạn chế nên người dân vẫn sản xuất theo kiểu tự phát dẫn đến tình trạng sản phẩm dư thừa. Theo đánh giá của Liên minh HTX thành phố, trong số 75 HTX đăng ký hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, thực tế chỉ có 51 HTX là đang hoạt động trong lĩnh vực này. Trong đó, 21 HTX hoạt động hiệu quả, 25 HTX hoạt động trung bình và năm HTX hoạt động không hiệu quả…

Thống kê 5 năm gần đây cho thấy, số hộ dân vào HTX, THT có thu nhập tăng bình quân 35% tính theo đầu người so với các hộ chưa tham gia các hình thức hợp tác. Đây là một trong những cơ sở khá thuyết phục để Hội Nông dân cùng các ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân thấy được hiệu quả khi vào HTX, THT so với sản xuất riêng lẻ. Cùng với đó, cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX, THT.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bạch Mai chia sẻ, phát triển HTX kiểu mới phải xuất phát từ lợi ích, nhu cầu của nông dân, tạo ra sự liên kết sản xuất có cùng lợi ích với nhau, khi đó người nông dân sẽ tin tưởng và tham gia vào HTX, THT nhiều hơn…

Bài và ảnh: LINH NGUYỄN