Để người dân ngày càng hài lòng

Thứ Năm, 30-01-2020, 22:27
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa Văn phòng UBND quận 12.

Năm 2020, các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền ở TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung hơn nữa cho công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng xây dựng hình ảnh chính quyền thành phố phục vụ nhân dân, thân thiện, nhanh chóng, hiện đại. Cùng với đó, triển khai các giải pháp cải thiện sự hài lòng của người dân, khắc phục hồ sơ trễ hạn…

Từ đầu năm 2019, ban điều hành năm khu phố và 42 tổ dân phố thuộc phường 14, quận 6 đã triển khai thực hiện mô hình "Truyền tải thông tin nhanh - kịp thời - chính xác" và cuộc vận động "Ba nhanh: Tiếp nhận nhanh - giải đáp nhanh - hoàn tất nhanh". Theo đó, bằng tổng đài tin nhắn SMS, phường đã truyền tải thông tin đến người dân một cách thuận tiện, nhanh chóng và chính xác. Phường 14 đã xây dựng và vận hành cổng thông tin điện tử http://phuong14quan6.com. Từ ý kiến phản ánh của người dân thông qua cổng thông tin điện tử này, phường 14 đã chấn chỉnh các cán bộ, công chức liên quan về thái độ, hành vi ứng xử với dân, nâng cao trách nhiệm phục vụ dân… Theo đó, phường 14, quận 6 đã thành lập đường dây điện thoại "nóng" để người dân liên hệ công việc, tiếp nhận ý kiến và giải quyết những thắc mắc của người dân… Phường cũng đã lập trang Facebook "Thôn Ðoàn kết" (có liên kết với các trang mạng xã hội của thành phố và quận, cổng thông tin điện tử của phường) để tuyên truyền, phổ biến các thông tin chính thống, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội trong nhân dân.

Tại huyện Nhà Bè, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) có hiệu quả đã giúp lãnh đạo từ huyện đến các xã, thị trấn chỉ đạo, điều hành công việc được nhanh chóng, kịp thời và giám sát được việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nhằm xử lý kịp thời, bảo đảm thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải là người trực tiếp chỉ đạo, thực hiện công tác CCHC, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC; thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân; quy định trách nhiệm và cơ chế giải trình của các cơ quan nhà nước.

Còn Sở Xây dựng thành phố đã triển khai ứng dụng "Sở Xây dựng trực tuyến" trên điện thoại thông minh (App SXD247). Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cho biết, chỉ cần vài thao tác là người dân có thể tra cứu được các thông tin, tình trạng pháp lý của các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố, giúp người dân hạn chế nguy cơ giao dịch phải "dự án ma". Ứng dụng App SXD247 còn có chức năng tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, góp ý của người dân về trật tự xây dựng, hạ tầng đô thị; tra cứu hồ sơ, chứng chỉ hành nghề, giấy phép xây dựng…

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh Huỳnh Công Hùng cho biết: Trong năm 2019, lượng hồ sơ làm TTHC được các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, UBND phường, xã, thị trấn thuộc thành phố giải quyết đúng hạn chiếm 99,71% tổng số hồ sơ đã được giải quyết. Hơn sáu triệu hồ sơ được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, chiếm hơn 28% tổng hồ sơ đã giải quyết và tăng 76% so với năm 2018. Riêng số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (DN) qua mạng chiếm tới 86,47% tổng số hồ sơ đăng ký DN…

Năm 2020, TP Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh CCHC, xây dựng hình ảnh chính quyền thành phố phục vụ nhân dân, thân thiện, nhanh chóng, hiện đại. Phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong CCHC để phục vụ người dân và DN. CCHC phải gắn với các giải pháp cụ thể, có khả năng nhân rộng, áp dụng lâu dài, ứng dụng CNTT. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tham mưu, sáng tạo và tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Chú trọng đơn giản hóa TTHC và hoàn thiện danh mục, cơ sở dữ liệu về TTHC; kịp thời công bố, cập nhật TTHC; niêm yết công khai và khuyến khích sáng tạo trong niêm yết và hướng dẫn thực hiện TTHC để phục vụ các tầng lớp nhân dân. Ðẩy mạnh các giải pháp khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Cùng với đó, xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị có những hành vi, thái độ gây khó khăn, nhũng nhiễu DN, tổ chức và công dân…

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và thực hiện được những mục tiêu đã cam kết với nhân dân trong năm 2020, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị các cấp của thành phố tiếp tục gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động CCHC; lấy kết quả, hiệu quả trong công tác CCHC và tỷ lệ hài lòng của người dân, DN để làm căn cứ, điều kiện bình xét thi đua, khen thưởng, xét hưởng thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị. Ðẩy mạnh khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, DN đối với công tác phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn thành phố; phải có các giải pháp cải thiện sự hài lòng và khắc phục hồ sơ trễ hạn.

TP Hồ Chí Minh không chấp nhận tình trạng người dân phải chờ đợi câu trả lời và bị rơi vào im lặng của các cơ quan nhà nước. Năm 2020, các cơ quan nhà nước phải chấm dứt tình trạng người dân phải trả chi phí mà không được cung cấp hóa đơn, phiếu thu chính thức.

Bài và ảnh: HOÀNG LIÊM