Chuyển biến tích cực từ việc học và làm theo Bác Hồ

Thứ Năm, 31-05-2018, 14:52
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học và làm theo Bác.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã lựa chọn các khâu đột phá và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Qua hai năm, đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân thành phố; ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến…

Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, các cấp ủy trực thuộc đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện; chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa và nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản hướng dẫn các cấp ủy đảng, các đơn vị trong toàn thành phố tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc… tổ chức quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về học và làm theo Bác.

Đến nay, việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các ngành, cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã gương mẫu thực hiện, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, qua hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trên địa bàn thành phố bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực nhiều mặt trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đã gắn việc học và làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nghị quyết của Đảng. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên trở thành một việc làm tự giác và thường xuyên hơn. Bước đầu đã phát huy tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tích cực xây dựng, thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác.

Năm 2017, Đảng ủy Khối đại học, cao đẳng TP Hồ Chí Minh đã xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự chuyển hóa”. Năm 2018, tổ chức thực hiện chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối đã chỉ đạo các chi bộ sáng tạo trong hình thức tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch, nghị quyết của chi bộ nhằm thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Nhiều chi bộ trong sinh hoạt định kỳ đã phân công đảng viên trình bày và phân tích ý nghĩa những mẩu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó rút ra những bài học về đạo đức, phong cách của Người. Nhiều đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu thực hiện dân vận khéo, nói đi đôi với làm, trung thực, trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, gắn bó với quần chúng nhân dân…

Qua hai năm thực hiện Chỉ thị 05, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, được Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương. Mỗi tập thể, cá nhân là một gương sáng về nhận thức, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả lời dạy của Bác Hồ trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, nhiệm vụ được giao của bản thân; ứng xử, giải quyết những việc mới, việc khó trong cuộc sống; làm tốt hơn những việc đời thường hằng ngày… góp phần xây dựng thành phố, ngày càng phát triển. Tiêu biểu như Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TP Hồ Chí Minh. Hằng tháng, Đảng ủy, các chi bộ, đoàn thể công ty tổ chức sinh hoạt, giới thiệu tác phẩm, những mẩu chuyện về phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hằng năm, 100% đảng viên, đoàn viên đăng ký thực hiện tốt học và làm theo Bác, cam kết không vi phạm 72 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); thực hiện hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các hoạt động xã hội như: Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, hỗ trợ con em người lao động vượt khó học giỏi, hiến máu nhân đạo… được thực hiện thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tại huyện Cần Giờ, việc học và làm theo Bác được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện tích cực. Trưởng Ban nhân dân ấp Lý Thái Bửu, Ủy viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ) Trần Thị Thu Hằng là một trong những cá nhân tiêu biểu. Chị Hằng luôn đi đầu trong thực hiện làm theo Bác với những việc làm cụ thể như tham gia hoạt động tiết kiệm để giúp đỡ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Hằng quý, vận động các nhà hảo tâm tổ chức bữa ăn ngon cho người già neo đơn ở ấp Lý Thái Bửu. Trong thực hiện nhiệm vụ, chị Hằng luôn bảo đảm dân chủ, công bằng, giải quyết công việc có tình, có lý; luôn sâu sát, nắm tình hình đời sống người dân và kiến nghị với lãnh đạo cấp trên giải quyết kịp thời những bức xúc của bà con trong ấp…

Bài, ảnh: Nhất Sơn