Chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục chính trị

Thứ Năm, 30-01-2020, 22:27
Đoàn đại biểu điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thành phố tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Thời gian qua, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh luôn xem công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy các cấp đã chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền với nhiều cách làm hay, thiết thực tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác này, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị - xã hội của thành phố…

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, của Thành ủy luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Ðảng bộ thành phố quan tâm thực hiện, nhất là tăng cường thực hiện nhiều giải pháp đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" trong giai đoạn hiện nay. Cấp ủy các cấp đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, định hướng nội dung sinh hoạt tư tưởng chính trị thông qua các chuyên đề cụ thể như: Cán bộ, đảng viên ứng xử với mạng xã hội, những điều lưu ý khi sử dụng mạng xã hội…, đã góp phần nâng cao nhận thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Ðảng bộ và hệ thống chính trị ở thành phố.

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" trong toàn Ðảng bộ thành phố. Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Thị Dung cho biết, thông qua kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII), bước đầu, cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ, nắm vững những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng; củng cố, tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được tăng cường, qua đó giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng.

Ðến nay, toàn bộ 24 quận ủy, huyện ủy; bảy đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Ðảng bộ thành phố đã xây dựng trang mạng cung cấp cho người dân những thông tin chính thống, đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch. Bí thư Ðảng ủy phường 9, quận Phú Nhuận Trần Nguyễn Quang Hiển cho biết, Ðảng ủy phường thường xuyên chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường công tác nắm tình hình, làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Từ năm 2017, Ðảng ủy phường đã lãnh đạo triển khai thực hiện trang mạng xã hội Facebook (fanpage) "công dân phường 9" góp phần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc hại của các thế lực thù địch trên in-tơ-nét; nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh luôn tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế, nâng cao lòng tự hào dân tộc, ý thức phục vụ nhân dân, sáng tác những tác phẩm giàu sức sống, gần gũi với công chúng. Những chuyến về nguồn trong đợt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành trình về thăm quê Bác, về Chiến khu Việt Bắc, Tháng Ba biên giới… đã để lại nhiều tình cảm đẹp trong giới văn nghệ sĩ thành phố. Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Kim Chi chia sẻ, tham gia chuyến về nguồn "Tháng Ba biên giới" chị hiểu thêm về thực tế khốc liệt của chiến tranh, qua đó, càng yêu Tổ quốc mình hơn. Những chuyến đi thực tế đầy ý nghĩa như thế sẽ trở thành động lực lớn để đội ngũ văn nghệ sĩ có thêm nhiều tác phẩm có giá trị phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố mang tên Bác. Trên lĩnh vực lý luận, phê bình văn học nghệ thuật, nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm do thành phố tổ chức đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của văn học nghệ thuật và đấu tranh, phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái…

Ðể động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng việc tuyên dương, biểu dương các gương điển hình. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, những tấm gương tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực đã ảnh hưởng tích cực đến những người chung quanh, đến từng khu phố, ấp, từng địa bàn dân cư. Cũng từ những đợt tuyên dương này, mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu càng ý thức hơn trách nhiệm của mình, phát huy hơn nữa tính gương mẫu trong xây dựng Ðảng, trong học tập và làm theo Bác.

Dù sức khỏe yếu nhưng Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Bùi Văn Toản vẫn miệt mài dành hết tâm sức lập danh sách, địa chỉ của những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh ở Côn Ðảo. Ông đã tập hợp danh sách hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từng bị địch giam cầm ở nhà tù Côn Ðảo; thực hiện 14 đầu sách về hoạt động của cán bộ, chiến sĩ ta tại đây. Việc làm của ông đã đánh thức trái tim nhiều người, nhất là thế hệ trẻ về lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Năm 2019, Tiến sĩ Bùi Văn Toản là một trong bốn cá nhân của thành phố được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Thực tế thời gian qua cho thấy, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong tình hình mới. Từ sự chủ động, đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thành phố vào sự lãnh đạo của Ðảng, tạo sự thống nhất trong nội bộ và đồng thuận xã hội…

Bài, ảnh: Linh Nguyễn