Chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố

Thứ Hai, 16-11-2020, 21:51
Các đại biểu xem triển lãm ảnh “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nơi hội tụ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thời gian qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức, triển khai, cổ vũ nhiều hoạt động, phong trào thi đua đạt được nhiều kết quả thiết thực. Qua đó, phát huy truyền thống đoàn kết của các tầng lớp nhân dân thành phố xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước…

Nhiều hoạt động thiết thực

Nhiều năm qua, MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên đã tích cực thực hiện đổi mới nội dung và đa dạng các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, chức sắc, chức việc, đội ngũ trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài... Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã phát huy tinh thần tự quản, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, tăng cường sự sẻ chia và cộng đồng trách nhiệm… Qua đó, đã gắn kết các tầng lớp nhân dân ở từng địa bàn dân cư, phát huy các nguồn lực, sức sáng tạo, mang lại kết quả thiết thực trong xây dựng và phát triển thành phố.

 Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Ngô Thanh Sơn, tại quận Thủ Ðức, từ tháng 3-2011, Ủy ban MTTQ quận đã triển khai đến các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền vận động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân có nhà trọ cho thuê thực hiện giảm hoặc không tăng giá. Các phường thành lập các tổ vận động, tổ trưởng là những người có khả năng vận động thuyết phục tốt, có uy tín, bảo đảm trong quá trình vận động, giải thích cho nhân dân nhận thức đúng, hiểu rõ ý nghĩa và tham gia thực hiện. Nhờ đó, từ năm 2011 đến nay, bình quân có hơn 90% hộ dân có phòng cho thuê đăng ký hưởng ứng cam kết giảm hoặc không tăng giá cho thuê. Ước tính mức tiết kiệm bình quân tiền thuê phòng mỗi năm là 8,81 tỷ đồng.

 Với tinh thần “đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình”, thành phố đã có nhiều phát kiến, sau đó được nhân rộng ra cả nước như phong trào “đền ơn đáp nghĩa” mà trọng tâm là “phong trào xây dựng nhà tình nghĩa”, chương trình “xóa đói giảm nghèo”. Thành phố luôn đi đầu trong công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững với tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2019 chỉ còn 0,19%; hộ cận nghèo chỉ còn 1,15% tổng hộ dân. Cùng với đó là rất nhiều hoạt động, phong trào thiết thực hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 - 2020; phong trào “Toàn dân bảo vệ môi trường”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Từ những hoạt động nêu trên, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương “Người tốt - việc tốt”, “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cổ vũ, động viên các hoạt động đoàn kết nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. Hệ thống MTTQ thành phố tổ chức nhiều hoạt động thiết thực “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc”, gắn với tuyên truyền vận động quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc” nay là quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, với nhiều hình thức vận động sáng tạo như tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật, cầu truyền hình trực tiếp, tin nhắn qua tổng đài... được cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng; đối tượng tham gia đóng góp Quỹ ngày càng mở rộng.

Trong công tác giám sát, phản biện, với Hội đồng tư vấn, Ban Tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, MTTQ thành phố đã triển khai ở nhiều lĩnh vực mà người dân quan tâm hoặc còn bức xúc và kiến nghị lên các cơ quan chức năng. Nhiều kiến nghị của Mặt trận đã được chính quyền, cơ quan chức năng giải quyết và trả lời.

Luôn hướng về nhân dân

Trao đổi về những công trình, chương trình trọng điểm của hệ thống MTTQ tại thành phố trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu cho biết, trọng tâm của các hoạt động là tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục vận động, tập hợp, đoàn kết người có uy tín ở cộng đồng dân cư, trong các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Tiếp tục triển khai chương trình vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của thành phố và đất nước. Thông qua các giải pháp cụ thể, thiết thực, MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên sẽ triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua sát với điều kiện, hoàn cảnh của từng địa phương. Trong đó, chú trọng nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm cũng là những nội dung quan trọng mà Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh chú trọng triển khai trong thời gian tới…

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Nơi hội tụ và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”; họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020); trao tặng Giải thưởng Ðại đoàn kết toàn dân tộc TP Hồ Chí Minh lần hai năm 2020 cho sáu tập thể và bốn cá nhân đã có những đóng góp, sáng kiến hiệu quả trong công tác Mặt trận...

Bài và ảnh: QUANG QUÝ