Bình Thạnh tập trung xây dựng, phát triển tổ chức đảng

Thứ Năm, 28-11-2019, 20:47
Lễ kết nạp đảng viên ở Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh).
Trong những năm qua, Quận ủy Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, đã tập trung lãnh đạo, đổi mới công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp kinh tế khu vực ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; tìm tòi đổi mới trong công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên mới.

Đối với công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp kinh tế khu vực ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; từ đầu năm 2018, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thạnh đã tiến hành thành lập “Ban Chỉ đạo công tác xây dựng đảng, tổ chức chính trị - xã hội và quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp”, phân công đồng chí phó bí thư Quận ủy làm trưởng ban. Ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và phân công tổ chức thực hiện. Định kỳ ba tháng một lần, Ban Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt để kiểm điểm, đánh giá kết quả và đề ra nhiệm vụ thời gian tới. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Ban Chỉ đạo, Quận ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Chi bộ Doanh nghiệp Bình Thạnh được thành lập với bốn đảng viên là hội viên Hội Doanh nghiệp quận. Bước đầu chi bộ tập trung vận động các doanh nghiệp thành viên ủng hộ công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp. Kết quả Chi bộ Công ty cổ phần xây dựng trang trí nội thất Thành Đô đã được thành lập.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo đã thực hiện quy trình khảo sát thông tin đối với các doanh nghiệp mới thành lập để nắm thông tin về số đảng viên, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên để vận động thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp. Trong năm 2018, giải pháp này giúp tiết kiệm thời gian với 3.456 giờ làm việc, tương đương hơn 70 triệu đồng, tăng số lượng cơ sở được khảo sát gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2017; đã xúc tiến thành lập được năm chi bộ (đạt 100% chỉ tiêu được giao); kết nạp 22 đảng viên (đạt 110% chỉ tiêu được giao), trong đó có bảy đảng viên là đoàn viên ưu tú, 14 đảng viên là công đoàn viên ưu tú, một đảng viên là chủ doanh nghiệp; chín tháng đầu năm 2019 đã thành lập hai chi bộ (đạt 40% chỉ tiêu được giao), kết nạp sáu đảng viên (đạt 30% chỉ tiêu được giao) trong đó sáu đảng viên là công đoàn viên ưu tú, đang trình 13 hồ sơ kết nạp đảng, trong đó có một đảng viên là chủ doanh nghiệp. Hiệu quả của quy trình là trong thời gian thử nghiệm, Chi cục Thống kê quận đã gửi mẫu và khảo sát được 1.944 doanh nghiệp thành lập mới (số lượng khảo sát trong chín tháng tăng gấp 3,9 lần so với 12 tháng khảo sát theo cách cũ) và thu về kết quả có 263 trong tổng số 1.944 doanh nghiệp có đảng viên, đoàn viên, hội viên, trong đó có 17 doanh nghiệp có ba đảng viên trở lên đủ điều kiện để đi vận động thành lập tổ chức đảng, đoàn thể.

Đối với công tác phát triển đảng viên, khó khăn, hạn chế việc thực hiện chỉ tiêu của những năm trước thường là ở khâu xác minh lý lịch. Nhằm khắc phục hạn chế này, từ tháng 5-2019, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thạnh đã ban hành Kế hoạch số 110-KH/QU “Về thực hiện cải cách hành chính trong Đảng bộ quận Bình Thạnh”, chỉ đạo Công an quận, đảng ủy 20 phường có kế hoạch phối hợp rút ngắn thời gian thẩm tra, xác minh lý lịch người xin vào Đảng. Trưởng Công an quận quán triệt đến các trưởng công an phường chỉ đạo phối hợp xác minh lý lịch của người xin vào đảng trong thời gian bảy ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của đảng ủy phường; bí thư đảng ủy phường chỉ đạo bộ phận tiếp nhận hồ sơ xác minh từ các đơn vị chuyển đến, nhanh chóng chuyển hồ sơ qua công an phường ngay trong ngày tiếp nhận, nhận kết quả từ công an phường, trình ký và trả hồ sơ cho đơn vị đến xác minh trong thời gian ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận kết quả từ công an phường. Kết quả: Từ ngày 1-7 đến 6-9-2019, Bình Thạnh đã kết nạp 83 đảng viên, tăng hơn bảy đảng viên so với sáu tháng đầu năm 2019. Từ sự đổi mới này, lũy kế đến cuối tháng 11-2019, quận Bình Thạnh đã kết nạp được 1.115 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 101,36% so chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020.

HOÀI NGUYỄN