50 năm TP Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc của Bác

Thứ Ba, 16-07-2019, 01:26
Quận ủy quận 10 khen thưởng các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá mà Người đã để lại cho dân tộc Việt Nam. Ðã 50 năm trôi qua, Di chúc của Người luôn là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, là định hướng quan trọng, thôi thúc các tầng lớp nhân dân cả nước nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng, không ngừng rèn luyện, học tập, lao động vì một Việt Nam hùng cường.

Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HÐND thành phố Hồ Chí Minh nhớ lại, từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào viện trợ từ bên ngoài, yếu kém, hơn 100 nghìn ha đất nằm trong vùng vành đai trắng hoang hóa, TP Hồ Chí Minh vừa phải lo "chạy ăn từng bữa" cho 3,5 triệu dân, vừa phải tìm mọi cách để có nguyên liệu, vật liệu khôi phục sản xuất và tháo gỡ những rào cản của cơ chế tập trung quan liêu lúc bấy giờ. Bằng sự năng động, sáng tạo, người dân thành phố không chỉ tự cứu mình mà còn góp phần xây dựng đường lối đổi mới, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch tập trung bao cấp sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Sau hơn 30 năm đổi mới, kinh tế thành phố luôn đạt nhịp độ tăng trưởng cao. Trong quá trình phát triển, thành phố luôn quan tâm thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội. Bộ mặt đô thị và nông thôn ngoại thành đã có nhiều thay đổi, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Thành phố đã tập trung huy động các nguồn lực lo việc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chỉnh trang đô thị…; luôn dành sự chăm lo đặc biệt cho việc học hành và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thành phố là địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện chủ trương xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục, y tế, thể thao… đem lại những thành quả phục vụ dân sinh thiết thực.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân cho biết: "Thực hiện Di chúc của Bác, thời gian qua, ngành văn hóa thành phố đã phát triển, nâng cao nhiều lĩnh vực như du lịch văn hóa, kiến trúc, quảng cáo, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn… bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của TP Hồ Chí Minh".

Quan trọng hơn cả, 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Ðảng bộ thành phố thường xuyên quan tâm thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; luôn chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành phố đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc, tổ chức đối thoại với dân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, có hiệu quả tại các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và trong nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo, Bí thư Ðảng ủy phường 2, quận Phú Nhuận, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức của phường thường xuyên học tập và làm theo Bác, cốt yếu là thực hiện tốt công việc được giao, làm sao để tiếp dân hiệu quả, chăm lo đời sống người dân được tốt hơn và mang lại cuộc sống bình yên cho người dân trên địa bàn. Mỗi nghị quyết, chủ trương hay mô hình mà Ðảng ủy phường đề ra đều hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân tốt hơn…

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người là dịp để thành phố tự soi lại những gì đã làm được, những mặt nào cần khắc phục trong quá trình xây dựng, phát triển lên tầm cao mới. Hiện, thành phố đang đứng trước nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Ðó là tăng trưởng chưa bền vững, áp lực tăng dân số, hạ tầng giao thông và kỹ thuật phát triển thiếu đồng bộ. Việc quản lý thực hiện quy hoạch chưa tốt đã gây ra nhiều hệ lụy. Tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường vẫn còn nghiêm trọng. Công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị, một số mặt vẫn còn hạn chế, yếu kém. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã tác động tiêu cực đến niềm tin của người dân với Ðảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê đề xuất: Thành phố cần quyết tâm hơn nữa trong thực hiện Di chúc của Bác Hồ để từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn làm cản trở sự phát triển của thành phố. Trước hết, Ðảng bộ thành phố phải luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ then chốt là xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, đồng thời phải luôn quan tâm nâng cao chất lượng sống của nhân dân. "Càng khó khăn, trắc trở càng phải lắng nghe dân, dựa vào dân, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc", đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh.

Thực tiễn chỉ ra rằng, thành phố cần nhận thức đúng đắn hơn vai trò, vị trí của mình đối với cả nước không chỉ về phát triển kinh tế mà phải chú trọng về yêu cầu bảo đảm giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống. Kiên quyết bảo vệ sự ổn định chính là bảo vệ thành quả cách mạng đạt được, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo vệ Ðảng, bảo vệ chính quyền. Phải luôn phát huy tính năng động, sáng tạo của con người thành phố, xem đây là bài học quý báu của cả quá trình phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để trưởng thành và đã trở thành truyền thống, thế mạnh của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu…

Bài và ảnh: Linh Nguyễn