Tiêu điểm

Thứ Bảy, 30-05-2020, 05:25

Ở một khía cạnh nào đó, cũng không thể phủ nhận, đại dịch toàn cầu Covid-19 đã thúc đẩy những bước tiến mạnh mẽ trong việc đưa các ứng dụng công nghệ vào đời sống.

Đây là “trạng thái bình thường mới” (new normal) tại một nhà hàng Nhật Bản, nơi nguy cơ lây nhiễm giữa người với người được hạn chế thêm một bậc, với sự tham gia phục vụ của các robot. Chúng tận tụy, chúng lịch lãm, và chúng an toàn.

Hơn bao giờ hết, sự an toàn trở thành ưu tiên hàng đầu tại mọi xã hội.

Cho dù, những chiếc khẩu trang đã được tháo bớt, và cuộc sống đúng nghĩa cũng đã dần trở lại, trong ánh nắng hè…

Ảnh: AMEBLO.JP