Tiêu điểm

Thứ Bảy, 02-11-2019, 11:45

Một ngày hội ư? Không đâu, dù thoáng qua nó cũng khá giống một lễ hội.

Đây là ngọn hải đăng 120 tuổi trên bờ Biển Bắc, ở Jutland, Đan Mạch. Và tất cả đang cố gắng cứu nó, bằng cách di chuyển nó vào sâu thêm 80 m so với bờ biển.

Ở đó, nó sẽ an toàn, để tiếp tục được là một nhân chứng của thời gian.

Vì sao phải làm như vậy ư? Vì ở nơi cũ mà ngọn hải đăng ấy đứng, sóng bạc đầu chỉ còn cách chân nó 6 m. Ở Bắc Cực băng cứ tan, và ở đây, rất gần Bắc Cực, những xung chấn dội vào bờ biển cũng gay gắt dần lên.

Một ngày nào đó, liệu ngọn hải đăng này còn phải bị di dời một lần nữa?!

Ảnh: REUTERS