Tiêu điểm

Thứ Bảy, 11-05-2019, 07:19

Lẽ tự nhiên, ngày 9-5 năm nay và những năm sau đó, trên Quảng trường Đỏ sẽ lại thưa vắng thêm nhiều mái đầu bạc, nơi hàng ghế vinh quang dành cho những người cựu chiến binh Liên Xô, trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Thế nhưng, lá cờ này, những đoàn quân trai trẻ này, niềm kiêu hãnh này… vẫn sẽ hiện diện, vẫn sẽ tiến về nơi luôn thuộc về họ, để bộc lộ niềm thành kính và sự tri ân.

Bởi vì, đây vẫn là Ngày Chiến thắng. Không chỉ của quân dân Liên Xô trước đây hay nước Nga bây giờ, đó còn là dấu mốc đánh dấu sự hồi sinh trọn vẹn của lương tri nhân loại, trước bóng đen bạo tàn của chủ nghĩa phát-xít.

Sẽ không ai bị lãng quên. Sẽ không bao giờ bị lãng quên. Ngày lễ bất tử này, và những con người bất tử đã làm nên sự vĩ đại đó!

Ảnh: SOCIAL NEWS