Khát!

Thứ Bảy, 25-05-2019, 10:30

Một chiếc xe bồn. Hàng chục gia đình. Có còn hơn không, nhưng quả thật, sự khắc nghiệt của cái nóng mùa hè trở nên gay gắt gấp bội trong khuôn hình này, với chừng kia những dụng cụ đựng nước còn đợi được chứa đầy.

Mà mỗi năm, nền nhiệt của thế giới lại tăng cao thêm.

Mà mỗi ngày, dân số thế giới lại đông thêm.

Đây mới chỉ là cơn khát cháy của một ngôi làng. Còn cả Ấn Độ - quốc gia đông dân thứ hai toàn cầu.

Còn cả hành tinh, mỗi năm cũng đang cạn thêm những nguồn nước sạch.

Loài người đã làm gì ngôi nhà chung duy nhất của chính mình, để phải chịu đựng những cơn khát như thế này?

Ảnh REUTERS