Vấn nạn rác thải nhựa

Thứ Sáu, 31-05-2019, 23:20
Biển Bình Thuận.

Rác thải nhựa đã trở thành vấn nạn quốc gia và ngày càng trở nên nóng bỏng. Đây là một thách thức lớn cho môi trường bởi phải mất hàng trăm năm, loại rác thải này mới có thể phân hủy được, nó cũng là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm đất, nước và đại dương, cần phí tổn lớn để khắc phục thiệt hại.

Nhiều giải pháp, nhiều cuộc vận động hạn chế rác thải nhựa, túi ni lông sử dụng một lần đã diễn ra ở các địa phương. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã đồng hành với người dân trong cuộc chiến nhằm bảo vệ môi trường trước tác hại của chất thải nhựa; hướng dẫn và khuyến khích thay thế, giảm thiểu và sử dụng hợp lý nhựa; áp dụng các biện pháp công nghệ, kỹ thuật đẩy mạnh tái chế. Tuy nhiên tất cả vẫn chỉ là bước khởi đầu, còn nhiều khó khăn, bất cập... Tiêu điểm tháng 5 của Nhân Dân hằng tháng làm rõ hơn các vấn đề này.