Phát triển giao thông nông thôn

Từ chủ trương tới thực tế

Thứ Tư, 05-08-2020, 15:34

Thực hiện Nghị quyết số 26/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020. Trong đó, có tiêu chí về giao thông nông thôn (GTNT). Theo Bộ GTVT, sau 10 năm triển khai, công tác phát triển GTNT trên cả nước đạt kết quả toàn diện. Kết cấu hạ tầng giao thông phát triển mạnh, nhiều công trình GTNT được xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và được bảo trì thường xuyên. Sau khoảng 10 năm, chương trình GTNT đã huy động từ mọi nguồn lên tới hơn 366.000 tỷ đồng (tương đương 14 tỷ USD). Sự phát triển vượt bậc của GTNT đã thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội ở nông thôn, miền núi.

Tuy vậy, phát triển GTNT vẫn đang gặp nhiều khó khăn, trở ngại như hệ thống GTNT ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo còn nhiều khó khăn, hệ thống công trình GTNT còn nhiều tồn tại như tỷ lệ chưa nhựa hóa, bê- tông xi-măng cứng hóa còn cao, tải trọng khai thác còn hạn chế, bề rộng còn nhỏ. Nhu cầu vốn đầu tư cho GTNT quá lớn so với khả năng đáp ứng của ngân sách, một số nơi sử dụng nguồn vốn chưa hiệu quả, công trình GTNT xuống cấp nhanh...

Phản ánh sinh động 10 năm phát triển GTNT - từ chủ trương tới thực tế, với góc nhìn đa chiều sẽ là Tiêu điểm tháng 7 của Nhân Dân hằng tháng.