Lệch chuẩn tiếng Việt trên truyền thông

Thứ Ba, 27-12-2016, 04:53
Ảnh QUANG MINH

Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt”. Bác Hồ cũng đã dạy tiếng Việt là tài sản quý báu của dân tộc mà chúng ta phải giữ gìn. Trong đó, báo chí truyền thông đã có công đầu trong việc nâng cao, làm đẹp hơn và lan tỏa tiếng Việt.

Hiện nay trong thời hội nhập, với sự bùng nổ thông tin, báo chí truyền thông vẫn duy trì được những mặt tích cực đó, nhưng lại “đi đầu trong việc tiếp nhận hỗn tạp, xô bồ tiếng nước ngoài, làm giảm sút sự trong sáng của tiếng Việt, dẫn tới nguy cơ biến dạng ngôn ngữ quốc gia” (nhà báo Phan Quang). Sự lệch chuẩn tiếng Việt trên truyền thông đang diễn ra đáng báo động nhưng không có nhiều, không có đủ sự phân tích, nhắc nhở, phê phán. Tiêu điểm tháng 12 của Nhân Dân hằng tháng sẽ nhận diện, phân tích về hiện trạng lệch chuẩn tiếng Việt trên truyền thông và cùng bàn luận để đưa ra những giải pháp khắc phục vấn đề này.