Hiến máu tình nguyện:

Giọt máu cho đi cuộc đời ở lại

Thứ Sáu, 29-03-2019, 12:11

Cứ vào dịp cuối và đầu năm mới âm lịch, ngân hàng máu Trung ương (thuộc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương) và các bệnh viện trong cả nước lại bước vào “cao điểm” khan hiếm máu. Sự khan hiếm máu đó được “giải cứu” bởi những người tình nguyện khắp cả nước luôn sẵn sàng hiến máu cứu người, với tinh thần “giọt máu cho đi cuộc đời ở lại”. Nghĩa cử ấy không chỉ mang đến cơ hội sống cho nhiều người, mà đã chấm dứt tình trạng mua bán máu, chấm dứt được nhiều tiêu cực tại các cơ sở có thu gom máu trong các bệnh viện trên toàn quốc.

Nhưng bên cạnh đó, câu chuyện hiến máu tình nguyện vẫn còn những bất cập như lượng máu tiếp nhận mỗi lần từ hiến máu tình nguyện vẫn còn thấp, đối tượng hiến máu ở nước ta hiện nay chủ yếu là thanh niên, sinh viên. Theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi quốc gia chỉ cần 2% dân số hiến máu tình nguyện thì lượng máu đủ nhu cầu điều trị, nhưng nước ta mới đạt con số 1,6% dân số hiến máu. Cần giải quyết những bất cập trên để đạt được mục tiêu đến năm 2020-2022 Việt Nam đạt 100% số lượng máu thu được là từ người hiến máu tình nguyện và 2% dân số hiến máu. Phản ánh, phân tích ở nhiều góc độ về vấn đề hiến máu tình nguyện là tiêu điểm tháng 3 của Nhân Dân hằng tháng.