Việt Nam tăng 50 bậc về Chỉ số an toàn thông tin toàn cầu

Thứ Ba, 06-08-2019, 16:13

NDĐT - Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) vừa ban hành Báo cáo chỉ số an toàn thông tin toàn cầu (GCI) năm 2018. Theo đó, Việt Nam xếp hạng thứ 50 trên 175 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát đánh giá, và tăng 50 bậc so với chỉ số năm 2017.

Trong năm 2019, Việt Nam đặt mục tiêu tăng 20 bậc về chỉ số GCI (là hạng 70 so với năm 2017 là xếp hạng 100) bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Việc Việt Nam được xếp hạng 50 đã vượt 30 bậc so với mục tiêu đề ra.

Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) là một tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc, thực hiện việc xác định tần số radio trên toàn cầu, đưa ra các khuyến nghị và tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật điện thoại, điện tín và truyền thông dữ liệu, cung cấp các chương trình tư vấn và đào tạo cho các nước đang phát triển. Việt Nam đã gia nhập tổ chức này từ năm 1951.

Chỉ số An toàn thông tin toàn cầu là một chỉ số tổng hợp đánh giá và so sánh mức độ cam kết bảo đảm an ninh mạng của các nước thành viên dựa trên năm trụ cột: Pháp lý, Kỹ thuật, Tổ chức, Nâng cao năng lực, Hợp tác. Mục đích chính của chỉ số này là để phân loại, xếp thứ hạng và sau đó là đánh giá, dự báo, định hướng quá trình phát triển trong tầm khu vực cũng như trên quy mô toàn cầu.

Trước đó, năm 2014, Việt Nam đứng tại vị trí thứ 76 trong 196 quốc gia, vùng lãnh thổ được đánh giá. Năm 2017, Việt Nam xếp hạng thứ 100 trong số 193 quốc gia, vùng lãnh thổ được đánh giá; xếp hạng thứ 23/39 trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương; và xếp hạng thứ 9/11 trong khu vực ASEAN, sau các nước: Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines, Brunei, Indonesia, Laos, Myanmar.

Năm 2018, Việt Nam xếp thứ hạng 50 trên tổng số 157 xếp hạng. Trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 11/38. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 5/11, sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia (so với năm 2017 là 9/11).

Theo Cục An toàn thông tin, về số lượng các quốc gia trả lời, trên tổng số 194 quốc gia là thành viên của ITU, vào năm 2015 chỉ có 54% các quốc gia tham gia trả lời khảo sát; năm 2017 là 69% các quốc gia và năm 2018 là 80% các quốc gia tham gia khảo sát. Như vậy có thể thấy kết quả của năm 2018 mang nghĩa thực chất hơn về mặt tương quan giữa các quốc gia, trong đó có kết quả của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á là hoàn toàn thực chất về mặt nội lực.

Do cách thức khảo sát và đánh trọng số của GCI khác nhau đáng kể theo các năm, do đó để bảo đảm giữ vững vị trí xếp hạng trong nhóm I, đồng thời tiếp tục nâng cao thứ hạng trong các năm tiếp theo nếu điều kiện cho phép, Cục An toàn thông tin mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn.

Cục An toàn thông tin đề xuất Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực, đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; từ đó góp phần bảo đảm an toàn thông tin quy mô quốc gia và nâng cao xếp hạng đánh giá đối với Việt Nam về an toàn thông tin của các tổ chức trên thế giới.

LÂM THẢO