Ông Trương Gia Bình được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam

Thứ Hai, 30-09-2019, 07:19
Đại diện Bộ Nội vụ trao quyết định thành lập Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam.

NDĐT - Ngày 29-9, tại Đại hội lần thứ I (2019-2024) của Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam, các hội viên đã tán thành bầu ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Công ty Cổ phần FPT làm Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam.

Đồng thời, Đại hội bầu ra 25 thành viên Ban Chấp hành và chín thành viên Ban Thường vụ.

Tại Đại hội, đại diện Bộ Nội vụ đã trao quyết định thành lập Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) cho ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban vận động Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam.

Phát triển từ nền tảng Câu lạc bộ Nông nghiệp công nghệ cao (DAA) thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (VYEA), Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam ra đời nhằm củng cố sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết, tập hợp nguồn lực để cùng lan tỏa và phát triển nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng số hóa với mục tiêu tối thượng “Giàu từ Nông nghiệp - Prosperity by Agriculture”.

Hiệp hội ra đời sẽ là sân chơi chung nhằm tập hợp nguồn lực để thực hiện những nhiệm vụ thực tiễn như: hoàn thiện hạ tầng công nghệ cho nông nghiệp, kết nối quốc tế và mở rộng thị trường; tìm kiếm, chọn lọc công nghệ phù hợp cho từng mô hình canh tác, chế biến tại Việt Nam, thu hút đầu tư cho chế biến sâu tại Việt Nam; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nông nhiệp số tại Việt Nam...

Hiệp Hội dự kiến sẽ hỗ trợ phát triển các dự án quy mô lớn nhằm hiện đại ngành nông nghiệp Việt Nam, giới thiệu các trung tâm giới thiệu nông sản chất lượng cao trên thế giới, sàn giao dịch nông sản Online kết nối toàn cầu, triển khai hệ thống đoà tạo nông nghiệp số cho Việt Nam và khu vực....

Cũng trong khuôn khổ ra mắt, Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam đã ký kết hợp tác với Ngân hàng BIDV, Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam (EURO charm)...

PHẠM TRUNG