Lào Cai ứng dụng Zalo trong truyền thông và dịch vụ chính quyền điện tử

Thứ Sáu, 09-08-2019, 12:29
Ký kết hợp tác ứng dụng tiện ích Zalo trong truyền thông và dịch vụ chính quyền điện tử ở Lào Cai.

NDĐT - Sáng nay, 9-8, Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai và Công ty Cổ phần VNG đã ký kết thỏa thuận hợp tác, chính thức công bố tiện ích ứng dụng Zalo trong công tác truyền thông về Lào Cai và trong dịch vụ Chính quyền điện tử.

Theo đó, tỉnh Lào Cai sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần VNG và các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp kỹ thuật tích hợp các ứng dụng dùng chung của tỉnh với ứng dụng Zalo. Trước mắt tích hợp và ứng dụng Zalo hành chính công, Zalo văn phòng điện tử, Zalo cung cấp thông tin chính quyền điện tử. Thông qua việc ứng dụng Zalo vào xây dựng chính quyền điện tử nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, tạo thêm kênh thông tin, giao tiếp tương tác hiệu quả giữa cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp.

Được biết, trong những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn quan tâm, tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, thông tin và truyền thông... Đặc biệt ưu tiên nguồn lực đầu tư tạo sự phát triển bứt phá về hạ tầng kỹ thuật, phát triển các hệ thống thông tin ứng dụng theo công nghệ mới. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong tỉnh sẽ hiểu rõ hơn về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với những cơ hội và thách thức để chủ động sẵn sàng về năng lực, ứng dụng thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất, kinh doanh tại đơn vị, doanh nghiệp; có cơ hội để học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp tiêu biểu đã và đang triển khai thành công các sản phẩm, giải pháp cung ứng trên thị trường toàn quốc, trên địa bàn tỉnh trong xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; có cơ hội để kết nối với các đơn vị cung cấp dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin tiêu biểu.

Tin, ảnh: QUỐC HỒNG