Hải Phòng tăng tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Thứ Sáu, 03-04-2020, 18:14
Giải quyết tốt công việc trên môi trường mạng, người dân sẽ không phải trực tiếp đến các công sở.

NDĐT - Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19; phấn đấu thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử bốn cấp chính quyền trước ngày 30-6 và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng 80% đối với cấp bộ, 60% đối với cấp tỉnh và 30% đối với cấp huyện. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố chiều 3-4.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp với các cơ quan chức năng. Điều đó vừa tiết giảm thời gian, công sức, chi phí, vừa hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

UBND TP Hải Phòng cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch năm 2020 của UBND thành phố thực hiện bảo đảm hoàn thành việc tích hợp, cung cấp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đề xuất, báo cáo UBND thành phố ưu tiên nguồn lực triển khai ngay các vụ dịch công này để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện việc kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia để đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, nộp phạt xử lý vi phạm hành chính, đóng bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; bảo đảm hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử bốn cấp chính quyền trước ngày 30-6-2020 và chỉ tiêu xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng (80% đối với cấp bộ, 60% đối với cấp tỉnh và 30% đối với cấp huyện); tổ chức họp, làm việc trực tuyến đối với các cuộc họp của bộ, cơ quan, UBND cấp tỉnh; đề xuất báo cáo UBND thành phố các điều kiện bảo đảm để phối hợp Văn phòng Chính phủ tổ chức thực hiện việc mở rộng phạm vi triển khai Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) tới điểm cầu của các bộ, ngành.

NGÔ QUANG DŨNG