Hải Dương quyết liệt yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng Bluezone

Chủ Nhật, 07-02-2021, 21:57
Việc cài đặt ứng dụng Bluezone sẽ giúp truy vết các F1 thuận lợi, nhất là tại những điểm đông người qua lại như chợ dân sinh.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh, ngày 7-2 UBND tỉnh Hải Dương có công văn số 425 /UBND-VP về việc “Tiếp tục đẩy mạnh cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động thông minh”.

UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo quyết liệt, bắt buộc toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động của đơn vị phải cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động thông minh cá nhân; từng cán bộ gương mẫu cài đặt cho mình và người thân.

Cơ quan cử người kiểm soát, ghi nhận các hoạt động vào ra của trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc phải cài đặt và chạy ứng dụng Bluezone; đăng tải hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone lên cổng (trang) thông tin điện tử và kênh thông tin chính thống trên mạng xã hội của cơ quan, đơn vị mình quản lý.     

Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội phát động phong trào cài đặt, hỗ trợ tất cả đoàn viên, hội viên trong tổ chức mình và người lao động cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone.

Tỉnh đoàn tích cực hỗ trợ ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai cài đặt và truy vết qua ứng dụng Bluezone.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tuyên truyền đến các doanh nghiệp tổ chức triển khai cài đặt và sử ụng ứng dụng Bluezone cho người lao động.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh yêu cầu tất cả giáo viên, sinh viên và học sinh có điện thoại di động thông minh cài đặt cho mình và cho người thân. Nhắn tin đến phụ huynh đề nghị cài đặt ứng dụng Bluezone cho bản thân và gia đình.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo thực hiện hiển thị thông báo đề nghị cài đặt và thông tin hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone tại các bến tàu xe, các phương tiện giao thông vận tải...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực quản lý trên địa bàn tỉnh phổ biến, khuyến cáo khách hàng cài đặt ứng dụng Bluezone khi sử dụng dịch vụ hoặc vào ra trụ sở; triển khai hình ảnh tuyên truyền bản in và dán nơi công cộng, điểm đông người; bản điện tử chiếu ở các bảng điện tử trong thang máy và các địa điểm công cộng; bảo đảm cho khách du lịch trên địa bàn nhận được ngay thông báo cài đặt Bluezone trên thiết bị di động thông minh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Y tế, các doanh nghiệp viễn thông cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt và truy vết qua ứng dụng Bluezone.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tuyên truyền, yêu cầu người dân cài đặt, ứng dụng Bluezone, phấn đấu đến ngày 15- 2 phải đạt ít nhất 60% dân số trên địa bàn (có điện thoại thông minh) cài đặt Bluezone; đồng thời, hằng ngày kịp thời cung cấp số điện thoại, có thông tin cụ thể về các trường hợp F0, F1, F2 trên địa bàn cho Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng của tỉnh để truy vết thần tốc, góp phần khoanh vùng, dập dịch và kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

UBND các xã, phường, thị trấn triển khai tuyên truyền đến người dân trên địa bàn thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và định kỳ nhắc lại. Giao nhiệm vụ cho các Tổ Covid-19 cộng đồng đến từng nhà dân để nhắc nhở người dân khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone.

QUỐC VINH