Điện lực phát triển thanh toán số

Thứ Tư, 07-08-2019, 18:21
Hội thảo hợp tác thanh toán số.

NDĐT – Ngày 7-8, Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) tổ chức Hội thảo Hợp tác thanh toán số nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tăng cường thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Trước năm 2014, việc thu tiền điện thực hiện qua ba hình thức: thu tiền tại quầy đặt ở trụ sở Điện lực (chiếm 18%), khách hàng nộp tiền qua ngân hàng (chiếm 5%), thu tiền trực tiếp tại nhà (77%).

Nhận thấy việc thu tiền điện tại nhà có nhiều bất cập, từ năm 2014, EVNCPC bắt đầu nghiên cứu phương án chuyển sang thu tiền điện tại các điểm thu tập trung, qua ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán (TCTGTT). Đến cuối năm 2017, EVNCPC đã có 8.483 điểm thu, giảm tỷ lệ thu tại nhà chỉ còn 0,33%.

Hiện nay, EVNCPC và các đơn vị đã hợp tác với 18 ngân hàng và bảy TCTGTT, nâng tỷ lệ thu tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian lên hơn 61% vào năm 2019.

Tuy nhiên, việc triển khai thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tại khu vực miền trung và Tây Nguyên còn gặp khó khăn, hơn 72% khách hàng phân bố trên địa hình đồi núi, nông thôn, thu nhập không cao, không có tài khoản ngân hàng; khó khăn trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ…

Tại hội nghị, nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian đến, các đơn vị hợp tác đã cùng đưa ra các giải pháp, như: tiếp tục duy trì các đối tác thu hộ tiền điện hiện hữu; bổ sung chức năng thanh toán trực tuyến; triển khai các ứng dụng thanh toán thông minh trên các thiết bị di động… Mục tiêu đến cuối năm 2019, tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt của EVNCPC đạt 40%.

THANH TÂM