Bộ Tài nguyên và Môi trường khai trương Trung tâm điều hành thông minh

Thứ Sáu, 05-06-2020, 08:55
Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cùng các Thứ trưởng TN-MT nhấn nút khai trương Trung tâm đi

NDĐT - Ngày 4-6, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã tổ chức khai trương Trung tâm điều hành thông minh của Bộ.

Trung tâm điều hành thông minh của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị đã xây dựng giải pháp triển khai, là một trong những giải pháp tích hợp kết nối với nhiều hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng khác của Bộ và ngành TN-MT như: Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử, hệ thống quản lý kết quả nhận và giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức; hệ thống hội nghị trực tuyến; hệ thống họp thông minh nhất là hệ thống quan trắc tự động trên toàn quốc… để hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ.

Phát biểu tại buổi Lễ khai trương, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết: "Đây là nền tảng ban đầu, hệ thống sẽ tiếp tục được hoàn thiện bổ sung cũng như cập nhật các dữ liệu thường xuyên để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành, ra quyết định của các cơ quan, đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ; từng bước hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử".

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, việc xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số được Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung triển khai từ năm 2016 với sự hỗ trợ tích cực của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu chính phủ, các nhà cung cấp dịch vụ Viettel, VNPT, VNPOST, FPT, DELL, Mircrosoft, ESRI…

Phát biểu tại Lễ khai trương, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Chứng kiến báo cáo và sự vận hành của hệ thống thông minh này, Bộ trưởng rất ấn tượng về ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ trưởng đánh giá cao sự cố gắng của Bộ Tài nguyên và Môi trường và cho biết đây là một trong ba bộ ngành tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành quản lý.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng là Bộ tiên phong thực hiện Quyết định 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ hoặc kết nối, liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng là Bộ sớm ban hành Thông tư để chuẩn hoá các báo cáo với 32 chỉ tiêu báo cáo của Chính phủ và là một trong chín Bộ thí điểm các chỉ tiêu kết nối dữ liệu quan trọng, trong đó có ba kết nối chỉ tiêu quan trọng và thực hiện rất tốt là: Kết quả thực hiện môi trường địa phương; quy hoạch sử dụng đất quốc gia; cấp phép tài nguyên nước.

Với Trung tâm điều hành thông minh, số liệu được kết nối với hệ thống quan trắc, bản đồ theo dõi từng lĩnh vực của Ngành như nước, không khí, môi trường… được công khai, minh bạch.

LT