Bắc Giang đặt mục tiêu lọt top 15 địa phương đứng đầu chuyển đổi số

Thứ Tư, 07-04-2021, 17:19
Đại diện FPT chia sẻ về chính quyền số.

Lọt top 15 địa phương đứng đầu chuyển đổi số là mục tiêu được lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang đưa ra tại hội thảo “Chuyển đổi số - Cơ hội, thách thức” do Tập đoàn FPT cùng UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức mới đây.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn, trong lộ trình đến năm 2025, tầm nhìn 2030, Bắc Giang phấn đấu nằm trong top 15 tỉnh. thành phố có chỉ số chuyển đổi số đứng đầu cả nước. Bắc Giang sẽ tập trung chuyển đổi số trong tám lĩnh vực ưu tiên theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Lãnh đạo địa phương khẳng định chuyển đổi số sẽ đem lại nhiều cơ hội phát triển vượt trội nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức, trong đó, khó khăn lớn nhất trong quá trình này đó là thay đổi thói quen, nhận thức và ý chí dám làm của người lãnh đạo. 

Theo Chủ tịch Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) Dương Dũng Triều, chuyển đổi số là sự thay đổi toàn diện của tổ chức và vì thế, nó bắt đầu từ sự quyết tâm của người lãnh đạo và là việc của tất cả mọi người. Với quy mô một địa phương thì chuyển đổi số gắn liền với định hướng chiến lược của tỉnh và cần lấy người dân làm trung tâm, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp tiếp tục phát triển.

Thay vì chỉ nhấn mạnh vào yếu tố công nghệ, FPT khẳng định chuyển đổi số là sự liên kết và phối hợp chặt chẽ của con người, kinh doanh/nghiệp vụ và công nghệ. FPT đưa ra mô hình 3H – 3C – 3S toàn diện, mạch lạc thể hiện sự đúc kết và kinh nghiệm chuyển đổi số của FPT nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thông tin khái quát, đầy đủ và dễ hiểu. 

Ông Triều cũng đưa ra đề xuất của FPT về khung chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang gồm các hướng tiếp cận toàn diện, từ xây dựng chiến lược chuyển đổi số, cho đến phát triển hạ tầng số, triển khai nền tảng số, chính phủ số, thành phố thông minh, y tế thông minh, điều hành an ninh mạng, phát triển nguồn nhân lực số, tư vấn và triển khai chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trên đia bàn tỉnh.

NINH CƠ