VPI trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 16%

Thứ Ba, 06-08-2019, 09:46

CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI) vừa công bố lịch chi trả cổ tức 2018 cho các cổ đông (CĐ). Theo đó, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt lần này là 16% (mỗi cổ phần được nhận 1.600 đồng), chốt danh sách CĐ vào ngày 20-8-2019, thời gian thanh toán cổ tức là ngày 19-9-2019.

Như vậy, với 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VPI dự chi 256 tỷ đồng trả cổ tức cho các CĐ. Đây là năm thứ hai liên tiếp kể từ khi niêm yết trên thị trường chứng khoán, VPI tiếp tục trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ trên 10%. Năm 2017, VPI cũng đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 11%.

Theo báo cáo tài chính năm 2018, VPI đạt lợi nhuận sau thuế là 435 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu đạt 2.457 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 624 tỷ đồng. Năm 2019, VPI đã lựa chọn Deloite Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính. Cổ phiếu VPI hiện đang giao dịch với mức giá 42.000 đồng/cổ phiếu (ngày 2-8).