Vinataba phấn đấu nộp ngân sách hơn 11,5 nghìn tỷ đồng

Thứ Ba, 07-01-2020, 18:26
Năm 2019 với nhiều khó khăn thách thức, nhưng Vinataba vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

NDĐT - Ngày 7-1, tại Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng và kế hoạch sản xuất 2020.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm rất cao, Đảng bộ Vinataba đã đoàn kết, chỉ đạo theo định hướng thống nhất, xử lý kịp thời các kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, trong năm 2019, Đảng bộ Vinataba với 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã phát triển được hơn 100 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 1.730 người trên tổng số hơn 7.900 CBCNV. Đồng thời, tổ chức thành công nhiều cuộc thi về tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các buổi học tập, quán triệt, triển khai nhiều Nghị quyết quan trọng của T.Ư.

Với hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2019, Vinataba đạt doanh thu 25 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 11,3 tỷ đồng (tăng 3,1% so năm trước), kim ngạch xuất khẩu đạt 235,5 triệu USD (tăng 17,5% so năm trước), bảo đảm thu nhập bình quân của người lao động đạt 18 triệu đồng/người/tháng (tăng 8% so năm trước). Bên cạnh đó, Vinataba luôn chú trọng công tác an sinh xã hội khi vẫn tiếp tục phụng dưỡng 27 Mẹ Việt Nam Anh hùng và năm thương binh nặng, xây tặng 59 nhà tình nghĩa, 39 nhà tình thương; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ các đơn vị từ thiện xã hội chăm lo cho người nghèo, người khuyết tật nhân dịp Tết Nguyên đán và thực hiện một số hoạt động xã hội từ thiện khác với tổng số tiền từ thiện, xã hội hơn 11 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện tốt Nghị quyết 30a của Chính phủ, Vinataba còn hỗ trợ 1,93 tỷ đồng để xây dựng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phước Thành B, huyện Bác Ái (Ninh Thuận).

Năm 2020, Vinataba phấn đấu tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo trong toàn ngành Thuốc lá Việt Nam về sản xuất kinh doanh và thực hiện các chính sách định hướng phát triển ngành thuốc lá của Nhà nước, giữ vai trò chủ đạo, điều tiết của Nhà nước trong sản xuất thuốc lá; đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại để phát triển bền vững; hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp giao; đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên và toàn tổng công ty; bảo đảm việc làm, phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động; tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội, chủ động tham gia tích cực có hiệu quả công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ. Bên cạnh đó, phấn đấu doanh thu đạt gần 24 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 11,5 nghìn tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 211 triệu USD.

MINH DŨNG