PVN tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Tư, 05-08-2020, 17:11

Trong hai ngày 3 và 4-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội), với sự tham dự của 297 đại biểu chính thức được bầu từ các đảng bộ/chi bộ trực thuộc. 

Đại hội được tiến hành theo phương châm: “Bản lĩnh - Trách nhiệm - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”, với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giữ vai trò nòng cốt thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam”.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan...

PVN tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 -0
Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN khẳng định, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trải qua muôn vàn khó khăn, thách thức. Lịch sử 45 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn chưa bao giờ phải đối mặt với những tác động tiêu cực, thậm chí là nguy hiểm đến từ điều kiện bên ngoài, cũng như nội tại Tập đoàn nhiều và liên tục như vậy.

Đó là giá dầu thô giảm một cách tiêu cực và sự bất ổn của kinh tế, chính trị, xã hội toàn cầu từ 2015 - 2017 và đặc biệt là năm nay do đại dịch Covid-19; sự suy giảm sản lượng khai thác ở tất cả các mỏ dầu khí do chúng ta đã khai thác quá lâu, trong khi hệ số bù trữ lượng không bảo đảm, các mỏ mới đưa vào khai thác là các mỏ nhỏ, có điều kiện kinh tế cận biên; việc xuất hiện nhanh nhiều hình thái thị trường mới và cạnh tranh khốc liệt của thị trường...

Đại hội diễn ra trong bối cảnh PVN đang cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực vượt bậc, tập trung vừa chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, vừa phát triển kinh tế. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội diễn ra khẩn trương, bảo đảm trang trọng, đúng quy định, với các nhiệm vụ là: 

1. Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025;

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025;

3. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam khóa 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

4. Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Tập đoàn dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo chính trị của Đại hội nêu rõ: giai đoạn 2015 - 2020, là giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của ngành Dầu khí Việt Nam; trong công tác lãnh đạo, Đảng bộ Tập đoàn phải đối diện với thách thức rất lớn, giá dầu thô liên tiếp giảm sâu và giữ ở mức thấp, tình hình Biển Đông phức tạp, cạnh tranh thương mại, biến đổi khí hậu, đặc biệt là “khủng hoảng kép” do giá dầu giảm sâu và dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đã tác động trực tiếp đến mọi mặt hoạt động của Tập đoàn.

Mặc dù vậy, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã nỗ lực lãnh đạo thực hiện thành công tám nhóm chỉ tiêu lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam lần thứ 2. Thành tựu đó là sự đóng góp của gần sáu vạn cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động dầu khí đang miệt mài làm việc tại các nhà máy công trình trên đất liền đến những giàn khoan giữa biển khơi sóng gió, không chỉ khai thác những giọt vàng đen phục vụ phát triển kinh tế đất nước mà còn là những người chiến sĩ góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thực tế minh chứng, trong hoàn cảnh bất thường, khó khăn, càng tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ của người dầu khí; hơn lúc nào hết, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhận thức sâu sắc về trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với cán bộ, công nhân viên, người lao động dầu khí và nhân dân. Với tinh thần Bản lĩnh - Trách nhiệm - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động, Đảng bộ Tập đoàn sẽ nghiêm túc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, tận dụng thời cơ, tự tin vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng là trụ cột của nền kinh tế đất nước; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

PVN tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 -0
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 2 gắn với thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23-7-2015 của Bộ Chính trị. Một nhiệm kỳ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với truyền thống của “Những người đi tìm lửa” với tinh thần sáng tạo, bản lĩnh, gương mẫu, đoàn kết, Đảng bộ Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 2 Đảng bộ Tập đoàn đề ra.

Trước mắt, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong khi đó, thời gian tới tình hình thế giới tiếp tục biến động, khó lường. Với vị trí, vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế, PVN tiếp tục sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước. Vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên, người lao động của Tập đoàn phải nâng cao quyết tâm chính trị hơn nữa, nỗ lực hơn trong hành động để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và không ngừng nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra như: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; phát triển PVN giữ vai trò nòng cốt, chủ lực, đầu tàu, có tiềm lực mạnh về tài chính và trình độ khoa học tiên tiến; có sức cạnh tranh cao, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành dầu khí. Tập trung phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính; tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, công nghiệp khí, chế biến dầu khí, công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao. Bảo đảm và phát triển các nguồn vốn; gắn sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển,....

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa 2 trình Đại hội và góp ý xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 39 đồng chí. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn tiếp tục được bầu vào chức danh Bí thư Đảng ủy Tập đoàn; các đồng chí Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Phạm Xuân Cảnh, Thành viên HĐTV Tập đoàn tiếp tục được bầu vào chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn.

HOÀNG VĂN