Lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 của VietinBank đạt gần 11,5 nghìn tỷ đồng

Thứ Năm, 09-01-2020, 20:48
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng.

Ngày 7-1, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020. Tham dự Hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành và đông đảo cán bộ lãnh đạo trong toàn hệ thống.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ khẳng định: Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, năm 2019 VietinBank tiếp tục chủ động cung ứng vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, tiết giảm chi phí tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay và luôn duy trì mặt bằng lãi suất cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường. Thực hiện cải cách thủ tục cho vay, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp, người dân thuận tiện trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng với chi phí hợp lý. VietinBank điều hành tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các ngành nghề, doanh nghiệp có lợi thế và tiềm năng phát triển, thuộc đối tượng được Chính phủ, NHNN khuyến khích phát triển, đồng hành cùng các ngành, các địa phương trong phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm qua.
Năm 2019, VietinBank triển khai đồng bộ, quyết liệt và có kết quả các nội dung, mục tiêu, lộ trình, giải pháp của phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn 2018 - 2020, theo đó chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh từ dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả, trên cơ sở nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ; cơ cấu khách hàng đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng của các phân khúc có hiệu quả sinh lời cao như bán lẻ và SMEs.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Tổng Giám đốc VietinBank Trần Minh Bình nêu rõ: Năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank vượt các mục tiêu đề ra. Mặc dù vốn điều lệ chưa được tăng như kế hoạch, nhưng VietinBank chủ động điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng chính đáng của nền kinh tế, đồng thời tập trung vào cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động (so với năm 2018, tốc độ tăng về hiệu quả cao gấp 5 lần tốc độ tăng về quy mô kinh doanh). Tăng trưởng tín dụng 7,2% so với cuối năm 2018; các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động đạt ở mức cao, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 43% so với năm 2018, tỷ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu hoạt động, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1,2%, giảm đáng kể so với cuối năm 2018 (1,59%), tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt hơn 120%, tăng mạnh so với tỷ lệ 93% của năm 2018. Lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 đạt gần 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 26% so với kế hoạch, tăng 83% so với năm 2018.
Với mục tiêu lấy khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động, VietinBank chú trọng phát triển các giải pháp ngân hàng, tài chính hiện đại, toàn diện cho từng nhóm đối tượng khách hàng. Trong năm 2019, VietinBank đã ứng dụng rộng rãi CNTT trong phát triển hoạt động kinh doanh và quản trị; nâng cao năng suất lao động; đơn giản hóa, tinh gọn quy trình, thủ tục, hồ sơ; tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho khách hàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ ngân hàng thuận lợi, an toàn, bảo mật, hiện đại với chất lượng tốt. VietinBank đi đầu việc ứng dụng số hóa trong hoạt động để phục vụ khách hàng. Nâng cấp ứng dụng VietinBank iPay Mobile phiên bản 5.0 với nhiều tiện ích mới cùng với hệ sinh thái đa dạng, giúp từng bước hoàn thiện ngân hàng số của VietinBank. Năm 2019 là năm thứ ba liên tiếp, VietinBank trở thành Ngân hàng số tiêu biểu và được nhận giải “Ứng dụng thanh toán tốt nhất Việt Nam 2019”, số lượng giao dịch qua ứng dụng iPay tăng 150% so với 2018.
VietinBank cũng chú trọng đến sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, rút giảm đầu mối, chuyên môn hóa theo chức năng, hướng tới tăng cường công tác phối hợp, hướng đến khách hàng, thúc đẩy hiệu quả hoạt động và phù hợp với chiến lược kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. VietinBank thúc đẩy phát triển văn hóa doanh nghiệp, đồng thời triển khai tích cực chương trình 6 hóa (Tiêu chuẩn hoá, Đơn giản hoá, Tối ưu hoá, Tự động hoá, Cá thể hoá trách nhiệm và Hợp tác hoá), gắn với cải tiến công tác quản trị nhân sự, tăng năng suất lao động, giảm giờ làm, tăng thu nhập để mang đến sự khác biệt và khẳng định vị thế trên thị trường.
Bên cạnh đó, VietinBank không ngừng nâng cao chất lượng quản trị rủi ro và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, bảo đảm an toàn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Công tác quản trị tài chính được thực hiện bài bản, hiệu quả. Thực hiện có kết quả những biện pháp nâng cao năng lực tài chính, sử dụng hiệu quả chi phí để có điều kiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng. Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động (CIR) được kiểm soát ở mức 37%, thấp hơn nhiều so với năm 2018.
Cùng với hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững, VietinBank tiếp tục đóng góp tích cực và đi đầu trong công tác an sinh xã hội, thực thi hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về công tác xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ phát triển y tế, giáo dục, phát huy truyền thống “uống nước, nhớ nguồn”. Các công tác đoàn thể được chú trọng, hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh.
Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm cuối thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VietinBank giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời cũng là năm cuối thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2018 - 2020, chuẩn bị và tạo đà cho việc triển khai Chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 của VietinBank. Trong bối cảnh thuận lợi và thách thức đan xen, VietinBank sẽ tiếp tục chủ động đổi mới, sáng tạo, nắm bắt cơ hội thị trường, hiện thực hóa các mục tiêu trong chiến lược phát triển của Ngân hàng, tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng trụ cột, chủ lực của hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam, hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới.
Xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn trong 3 năm tiếp theo (2021 - 2023) để hiện thực hóa các mục tiêu trong Chiến lược phát triển dài hạn sẽ được triển khai trong năm 2020. Theo đó, VietinBank sẽ triển khai một số nội dung trọng tâm như: Cơ cấu lại danh mục tín dụng, tăng tỷ trọng phân khúc khách hàng SMEs và bán lẻ; phát triển các chuỗi liên kết, cung cấp tổng thể giải pháp dịch vụ tài chính cho từng khách hàng/nhóm khách hàng; thực hiện đa dạng hóa hoạt động; đẩy mạnh xử lý các khoản nợ xấu; quản trị tài chính, chi phí vốn hiệu quả; đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế với mức lãi suất và phí dịch vụ hợp lý; nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, chất lượng tăng trưởng, cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh. Một số chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2020 như sau: Tổng tài sản tăng trưởng khoảng 6%-8%; Tín dụng tăng trưởng khoảng 8%-10%; Nguồn vốn huy động tăng trưởng theo nhu cầu của tăng trưởng tín dụng và sử dụng vốn, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định; Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế tăng 10% trở lên so với 2019.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã khái quát, nêu bật những đóng góp có ý nghĩa và tích cực của ngành ngân hàng trong năm qua. Hệ thống ngân hàng, đặc biệt đi đầu là bốn NHTM Nhà nước, trong đó có VietinBank, bên cạnh hoạt động kinh doanh không quên trách nhiệm an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo. VietiBank luôn đi đầu thực hiện tham gia tích cực an sinh xã hội, thể hiện tình cảm trách nhiệm với xã hội. Thống đốc cũng đánh giá cao, biểu dương nỗ lực kết quả đạt được tích cực toàn hệ thống VietinBank đã đóng góp quan trọng vào thành công chung hệ thống ngân hàng thời gian qua. Các chỉ tiêu về kinh doanh đều đạt và vượt so với kết hoạch, các chỉ tiêu tài chính đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, đã quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, ý thức tăng trưởng phù hợp năng lực tài chính, quản lý điều hành VietinBank.
Về quản trị điều hành nội bộ, Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng VietinBank có bước tiến tốt trong triển khai cơ cấu lại hệ thống. Ngoài tín dụng, còn đa dạng hoá các hoạt động dịch vụ, gia tăng khá tốt các tỷ lệ thu nhập dịch vụ, đây là yếu tố then chốt bảo đẩm bền vững hơn thời gian tới. VietinBank cũng là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng các lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt nhanh, theo hướng chuyển dịch ngân hàng số hiện đại với các bước đi đáng ghi nhận trong việc tiên phong phối hợp các đơn vị triển khai dịch vụ ngân hàng, thuế , kho bạc, hải quan…

HỒNG ANH