EVNHCMC bảo đảm cấp điện phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thứ Tư, 20-05-2020, 11:13
Công nhân EVNHCMC sửa chữa điện hotline.

Đến ngày 19-5, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã hoàn tất việc lắp đặt bộ lưu điện và máy phát điện dự phòng, thực hiện kiểm tra và diễn tập công tác bảo đảm cung cấp điện phục vụ các phiên họp trực tuyến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, điểm cầu TP Hồ Chí Minh.

Đây là công tác được đơn vị triển khai từ đầu tháng 5, nhằm bảo đảm việc cung cấp điện ổn định được hiệu quả nhất.

Theo đó, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã thiết lập phương án cấp điện ở mức ưu tiên cao nhất. Cụ thể, đã thiết lập hai nguồn điện lưới từ hai tuyến dây trung thế và hai trạm 110 kV khác nhau, cùng thiết bị đảo nguồn hạ thế. Bên cạnh đó, Tổng Công ty đã trang bị một bộ lưu điện UPS dự phòng chính 80 kVA, cùng một máy phát điện dự phòng 250 kVA.

Tổng Công ty đã tăng cường kiểm tra thiết bị trên hệ thống điện, ngăn ngừa sự cố và chuẩn bị phương án xử lý nhanh khi sự cố xảy ra; thực hiện bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

Bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư, máy phát dự phòng, phương tiện và lực lượng để đáp ứng xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra và tái lập điện trong thời gian sớm nhất. Các công tác bảo trì, sửa chữa phải thực hiện bằng công nghệ live-line để không phải cắt điện trong thời gian diễn ra kỳ họp.

KIM HẰNG