Động lực mới ở Thái Nguyên

Thứ Hai, 28-09-2020, 15:40
Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình xác định, đến cuối nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ đưa Phú Bình đạt tiêu chuẩn thị xã.

Tỉnh Thái Nguyên có diện tích 3.500 km2, dân số gần 1,3 triệu người, Đảng bộ tỉnh có 16 đảng bộ trực thuộc với hơn 93 nghìn đảng viên. Đến cuối tháng 8-2020, 16 đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025, đề ra mục tiêu rất cao cho năm năm tới và lựa chọn nhân sự tham gia cấp uỷ có uy tín, trình độ, tạo động lực mới cho phát triển, đồng thời là tiền đề để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 thành công.

Tạo bước phát triển mới

Quan sát đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở ở Thái Nguyên, thấy hầu hết báo cáo chính trị (BCCT) được chuẩn bị một cách công phu, khoa học, đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng, trong đó có kết quả đạt được, hạn chế, bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, giải pháp, các đột phá trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết: “Dự thảo BCCT của đảng bộ trực thuộc được thảo luận nhiều lần trong cấp ủy đương nhiệm, công bố rộng rãi để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ lão thành, tiền nhiệm, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các ngành, tại đại hội lại được thảo luận một lần nữa nên kết tinh trí tuệ, ý chí, bản lĩnh, tầm nhìn, khát vọng đưa địa phương, đơn vị vươn lên mạnh mẽ của mỗi đảng bộ”.

Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình xác định, đến năm 2025 thu nhập bình quân đạt 90 triệu đồng/người, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hơn 10%/năm; sản xuất nông- lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 4%/năm; thu ngân sách tăng 16%/năm; có năm xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đặc biệt là phấn đấu đưa huyện đạt tiêu chuẩn thị xã.

Để đạt được những mục tiêu đó, Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình đề ba đột phá phát triển là: Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, trong đó ưu tiên hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp và đô thị; Tập trung giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, chế biến nông sản, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề, hợp tác xã; Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Là huyện vốn sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, nhưng đến nay cơ cấu công nghiệp- xây dựng và dịch vụ của huyện Đại Từ chiếm đến 85%, thu nhập bình quân đạt hơn 80 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%, có 21/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội Đảng bộ huyện xác định ba đột phá: Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôm mới, phấn đấu trước năm 2025 đạt huyện nông thôn mới; thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và đẩy mạnh phát triển du lịch.

Đại hội Đảng bộ thị xã Phổ Yên phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025 đưa thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Làm nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên xác định, xây dựng Đại học Thái Nguyên có bản sắc, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và tư vấn chính sách uy tín, thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược quốc gia.

Đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín

Động lực mới ở Thái Nguyên -0
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định: “Quán triệt hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Thái Nguyên, công tác nhân sự đại hội được các cấp ủy thực hiện đúng nguyên tắc, bảo đảm đúng quy trình các bước, thận trọng, chắc chắn và đáp ứng yêu cầu, phương châm ổn định, kế thừa, đổi mới, phát triển. Bước nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện theo tinh thần xuyên suốt, nhiều chiều, kỹ lưỡng, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan”.

“Trên cơ sở đó, các cấp ủy đã tiến hành rà soát, sàng lọc theo quan điểm không để lọt cán bộ không đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín thấp... vào cấp ủy; đồng thời không bỏ sót cán bộ có năng lực, triển vọng để kịp thời bổ sung vào quy hoạch, phục vụ cho công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025”, đồng chí Nguyễn Thanh Hải chia sẻ.

Đại hội đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã bầu 506 cấp ủy viên, tỷ lệ phiếu bầu người trúng cử cuối cùng bình quân là 73,63%, điều này cho thấy tính tập trung, cán bộ được bầu có uy tín cao. Trong số cấp uỷ viên, có 109 đồng chí là nữ, chiếm 21,5%( tăng 4,23% so với nhiệm kỳ trước); 101 cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 19,9% (tăng 1,93% so với nhiệm kỳ trước); cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) có 74 đồng chí, chiếm 14,68%.

Đặc biệt, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đều cao hơn so với quy định của Trung ương; 100% cấp ủy viên có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó trình độ trên đại học chiếm gần 50%, học hàm GS, PGS chiếm 3,96%; lý luận chính trị cao cấp, cử nhân 431 đồng chí, chiếm gần 85,2%, tăng 10,74% so với nhiệm kỳ 2015- 2020. Các đại hội tiến hành lấy phiếu giới thiệu bầu bí thư cấp ủy và các đồng chí được giới thiệu bầu bí thư cấp ủy đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh có chất lượng.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn đánh giá: “Đại hội cấp trên cơ sở thuộc tỉnh bầu được đội ngũ cấp ủy viên có trình độ cao, uy tín, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số đều đạt yêu cầu đề ra là do sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, trong sáng, công tâm, khách quan, đúng người. Đồng thời, người được bầu thể hiện năng lực, uy tín của mình, có tỷ lệ phiếu bầu cao, đặc biệt là người được giới thiệu bầu làm Bí thư cấp ủy. Qua đó, tạo sự phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đội ngũ cán bộ được bầu”.

Đại hội đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và tương đương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đánh giá đúng thực tiễn, tổng kết mô hình hay, cách làm sáng tạo, chắt lọc, khái quát những vấn đề thực tiễn đặt ra để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020- 2025 với yêu cầu rất cao, thể hiện quyết tâm, nỗ lực lớn; bầu ra đội ngũ cán bộ cấp uỷ có năng lực, uy tín để tổ chức thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Đây là thành công của đại hội cấp trên cơ sở, là tiền đề để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020- 2025 được tổ chức tới đây thành công tốt đẹp.

Bài, ảnh: THẾ BÌNH