Xử phạt doanh nghiệp sai phạm trong đất đai và bảo vệ môi trường

Thứ Hai, 12-08-2019, 17:26

NDĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hoàng Gia Yên Bái, địa chỉ tại thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, với sáu hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường.

Theo đó, công ty trên đã tự ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Không lập kế hoạch quản lý môi trường và báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Không thông báo bằng văn bản đến cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường về kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành. Thực hiện không đúng một trong các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Không lập hồ sơ báo cáo về kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành và gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Không lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Theo quyết định, UBND tỉnh Yên Bái xử phạt Công ty TNHH Hoàng Gia Yên Bái tổng số tiền 720 triệu đồng. Được biết, tháng 3-2019, doanh nghiệp này đã bị UBND tỉnh Yên Bái ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên môi trường với số tiền 264 triệu đồng.

Hiện, công ty đang khắc phục vi phạm đã gây ra trong quá trình xây dựng. Trong thời gian tới, Sở TN-MT sẽ tiếp tục phối hợp UBND huyện Yên Bình kiểm tra, giám sát đơn vị này thực hiện khắc phục, nếu không hoàn thành sẽ yêu cầu công ty dừng hoạt động.

Tin, ảnh: THANH SƠN